Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Digitale balie / P / Paspoort

Paspoort

Als u naar het buitenland gaat moet u over een geldig reisdocument (identiteitskaart of paspoort) beschikken. In Nederland geldt bovendien een algemene identificatieplicht voor iedereen van 14 jaar en ouder. Behalve met een paspoort kunt u zich legitimeren met een Nederlandse identiteitskaart, een rijbewijs en een vreemdelingendocument. Het paspoort voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Dit geldt voor reisdocumenten die zijn aangevraagd vanaf 10 maart 2014. Een reisdocument dat voor deze datum is aangevraagd, is 5 jaar geldig. Daarna kunt u een paspoort telkens vernieuwen. Verlenging is niet meer mogelijk. U mag nooit zelf wijzigingen in uw paspoort aanbrengen.

 

Zakenpaspoort

Burgers die veel reizen en daardoor ook veel stempels krijgen bij binnenkomst in andere landen hebben hiervoor na verloop van tijd soms onvoldoende ruimte in het normale paspoort. Een zakenpaspoort biedt meer ruimte voor stempels (66 pagina's in plaats van 34).

 

Voor het aanvragen van een paspoort moet u de Nederlandse nationaliteit hebben.

Minderjarigen hebben voor het verkrijgen van een paspoort tot hun 18e jaar schriftelijke of persoonlijke toestemming nodig van beide ouders (met legitimatiebewijzen). Bij gescheiden ouders is toestemming nodig van de ouders(s) of van degene die belast is met het ouderlijk gezag (met legitimatiebewijzen).

U kunt hiervoor gebruik maken van het toestemmingsformulier

Let op! Zowel bij het aanvragen als het afhalen, dient de minderjarige IN PERSOON te verschijnen!

Reizen naar het buitenland met kinderen

Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben als zij naar het buitenland reizen. Het komt voor dat de kinderen een andere achternaam in hun reisdocument hebben staan dan de meereizende ouder. Dit kan tot problemen leiden als er zich bijzondere situaties voordoen. U kunt dit voorkomen door bijvoorbeeld een trouwboekje of gezinsuittreksel mee te nemen. Ook kunt u ervoor kiezen op uw eigen reisdocument de naam van uw partner te laten vermelden (dit kan bij huwelijk of geregisteerd partnerschap, ook indien dit is beëindigd), als deze dezelfde achternaam als het betreffende kind heeft. Mocht u meer informatie willen, kijkt u dan op de site van de Koninklijke Marechaussee.

 

Chip in uw paspoort/identiteitskaart
Uw nieuwe paspoort of Nederlandse identiteitskaart heeft een chip. In deze chip staan gegevens zoals uw naam, foto, bsn-nummer, vingerafdrukken en de verloopdatum. Met een chip zijn deze reisdocumenten moeilijker te vervalsen. Ook is het bijna onmogelijk dat iemand anders gebruik maakt van uw paspoort of identiteitskaart.

De informatie op de chip kan alleen bekeken worden met een speciaal apparaat. Deze apparaten zijn geplaatst in alle Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.

Uw huidige paspoort of identiteitskaart zonder chip blijft gewoon geldig tot de verloopdatum.

 

Opname vingerafdrukken

Als u een nieuw paspoort aanvraagt, zal de medewerker achter de balie u ook om uw vingerafdrukken vragen. Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht.

Er worden twee vingerafdrukken opgenomen. Twee vingerafdrukken worden ook opgeslagen in de chip van het reisdocument. Bij het afhalen van uw nieuwe reisdocument kan de chip worden uitgelezen. In dat geval zullen de vingerafdrukken die in de chip zijn opgeslagen worden gecontroleerd. Zo wordt vastgesteld of uw vingerafdrukken overeenkomen met de vingerafdrukken die in de chip zijn opgeslagen.

Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk:

 • Als het fysiek onmogelijk is om van u vingerafdrukken op te nemen, dan krijgt u een reisdocument voor vijf jaar zonder dat daarin vingerafdrukken zijn opgenomen.
 • In het geval het bij u tijdelijk onmogelijk is om vingerafdrukken op te nemen, dan heeft u een keuze: u wacht todat het wel mogelijk is vingerafdrukken van u op te nemen, of u krijgt een reisdocument met een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden.
 • Van kinderen tot 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen

 

Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid.  

 

Wetten

Paspoortwet

Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

Aanvragen

Persoonlijk aanvragen en ophalen
 
U moet voor een aanvraag persoonlijk naar de gemeente komen. Dit geldt ook voor minderjarigen. U moet het paspoort ook weer persoonlijk afhalen. Dit kan na 5 werkdagen. U dient het document binnen 3 maanden na aanvraag af te halen. Daarna wordt het document vernietigd en vindt geen restitutie van de betaalde leges plaats.

 

Maak TIJDIG een afspraak voor het vervangen van uw document. Wij adviseren uiterlijk 14 dagen voor de verloopdatum een afspraak te maken. Zo voorkomt u dat bij drukte of onverhoopte storingen uw document te laat klaar is.

 

U kunt - op afspraak - terecht in de Stadswinkel Sittard-Geleen.

Afspraak maken online button Afspraak maken telefonisch button

 

Wat moet u meenemen bij de aanvraag?

 • Het paspoort moet door de aanvrager, dus ook een minderjarige, zelf worden aangevraagd en afgehaald.
 • schriftelijke toestemming (inclusief kopie legitimatiebewijs) van de gezaghebbende ouders, indien aanvrager jonger is dan 18 jaar. Formulier schriftelijke toestemming
 • 1 pasfoto die voldoet aan de geldende eisen 
 • legitimatiebewijs en/of uw oude reisdocument
 • alle reisdocumenten waarover u beschikt, ook eventuele buitenlandse paspoorten indien u beschikt over meerdere nationaliteiten
 • U dient bij aanvraag te betalen. Dit kan contant, maar bij voorkeur met pin.
 • bent u onlangs genaturaliseerd tot Nederlander, brengt u dan ook uw vreemdelingendocument en het Koninklijk Besluit (KB) mee

 

Paspoort gestolen of verdwenen?

 • Als een paspoort is gestolen of verdwenen, moet u hiervan aangifte doen bij de Nederlandse politie.
 • Om een nieuw paspoort te krijgen moet u het proces verbaal van de politie tonen.
 • Een spoedaanvraag is bij vermissing niet altijd mogelijk.

 

Spoedprocedure 
Er bestaat een spoedprocedure. De wachttijd is aanzienlijk korter. Uw document is uiterlijk na 48 uur klaar, mits voor 14.00 uur aangevraagd. Houd rekening met extra kosten!

Indien het absoluut onmogelijk is dat u persoonlijk naar de stadswinkel komt voor de aanvraag, is het mogelijk dat er iemand van de gemeente naar u toe komt. Dit kan alleen bij de aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart.  Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Neemt u hiervoor telefonisch contact met ons op.


Uitgelicht

Woensdag 14 oktober geen paspoort of ID afhalen 23 september 2015

Op woensdag 14 oktober zijn er werkzaamheden aan onze systemen.
U kunt daarom op die dag geen paspoort of ID kaart aanvragen of afhalen.
Dit geldt ook voor de locaties Sittard en Born


Zoeken