Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Water

Sittard-Geleen heeft duurzaam groen en water dat leidt tot een verhoging van de belevingswaarde en de recreatiemogelijkheden in de stad. Bij stedelijke ontwikkelingen en herinrichtingen wordt ingezet op een versterking van de groen- en waterstructuur als voorwaarde voor de stedelijke kwaliteit.

  • Vigerend beleid

    Het vigerend beleid op het gebied van water is vanuit de gemeente vooral beschreven in de Stadsvisie, regiovisie, het Duurzaamheidsplan 2008-2016, en het Beleidsplan Stedelijk Watermanagement.
  • Water als landschappelijk element

    Het water heeft het oorspronkelijke landschap mede gevormd en is een belangrijk element in dat landschap. Met de voorschrijdende verstedelijking is het ook een belangrijk element in de stad geworden.
  • Stedelijk water

    Het beleid van Sittard-Geleen is dat het hemelwater dat in het stedelijk gebied valt, binnen vastgestelde grenzen niet tot wateroverlast mag leiden.
  • Strategische opgaven en te ontwikkelen beleid


Uitgelicht

Download bij deze pagina

PDF-bestand Kaart groen, natuur en landschap 25 augustus 2011, pdf, 1MB

Zoeken