Evaluatie vergunningenproces Oktoberfeest 2016

Het proces omtrent de te verlenen evenementenvergunning voor het Oktoberfeest wordt – zoals gebruikelijk is voor evenementen met een gemiddeld (of hoger) risicoprofiel - geëvalueerd.

Lees hier de rapportage die hierop betrekking heeft en de bijlage (het onderliggende rapport).