Bodembeheerplan 2016-2020 gemeente Sittard-Geleen

Het bodembeleid van de gemeente Sittard-Geleen is vastgelegd in het Bodembeheerplan 2011 met bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart. De geldigheidsduur komt met ingang van 1 januari 2016 te vervallen. Om te vermijden dat er vanaf 2016 geen adequaat toetsingskader meer beschikbaar is, is een nieuw bodembeheerplan met bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart opgesteld. Lees verder.

Het nieuwe plan en de nieuwe kaarten zijn een voortzetting van het huidige bodembeleid dat binnen de gemeente wordt gevoerd.
Op 24 november 2015 hebben burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen het besluit genomen tot vaststelling van het Bodembeheerplan 2016-2020 gemeente Sittard-Geleen met bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart.
Het in dit Bodembeheerplan 2016-2020 verwoorde bodembeleid treedt in werking op 1 januari 2016.

Voor een goed begrip merken wij tot slot nog op, dat het huidige Bodembeheerplan 2011 met onderliggende kaarten, zoals door burgemeester en wethouders vastgesteld op 26 april 2011, met ingang van 1 januari 2016 zijn ingetrokken en dus niet meer van toepassing zijn.

Het bodembeleid van de gemeente Sittard-Geleen is vastgelegd in het Bodembeheerplan 2011 met bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart. De geldigheidsduur komt met ingang van 1 januari 2016 te vervallen. Om te vermijden dat er vanaf 2016 geen adequaat toetsingskader meer beschikbaar is, is een nieuw bodembeheerplan met bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart opgesteld.

 

Het nieuwe plan en de nieuwe kaarten zijn een voortzetting van het huidige bodembeleid dat binnen de gemeente wordt gevoerd.

 

Op 24 november 2015 hebben burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen het besluit genomen tot vaststelling van het Bodembeheerplan 2016-2020 gemeente Sittard-Geleen met bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart.
Het in dit Bodembeheerplan 2016-2020 verwoorde bodembeleid treedt in werking op 1 januari 2016.

 

Voor een goed begrip merken wij tot slot nog op, dat het huidige Bodembeheerplan 2011 met onderliggende kaarten, zoals door burgemeester en wethouders vastgesteld op 26 april 2011, met ingang van 1 januari 2016 zijn ingetrokken en dus niet meer van toepassing zijn.