Compacte stadscentra met onderscheidend profiel

Samen met ondernemers, pandeigenaren en het Centrummanagement werken wij aan compacte, uitnodigende kernwinkelgebieden met een onderscheidend profiel. Leegkomende winkelpanden in de schil rond de kernwinkelgebieden krijgen waar mogelijk een woonfunctie.

Samen met ondernemers, pandeigenaren en het Centrummanagement werken wij aan compacte, uitnodigende kernwinkelgebieden met een onderscheidend profiel. Leegkomende winkelpanden in de schil rond de kernwinkelgebieden krijgen waar mogelijk een woonfunctie. We zorgen voor een aantrekkelijke en prettige openbare ruimte. En brengen sfeer en gezelligheid op de centrale pleinen met een gevarieerd cultureel aanbod en diverse evenementen.

Centrum Sittard: koopcentrum in historische binnenstad

Het stadscentrum van Sittard heeft het profiel van koopcentrum in een historische binnenstad. We versterken het monumentale karakter van het Sittardse centrum en vermarkten het historische centrum in de Euregio. We verplaatsen het gemeentelijke bestuurscentrum, de gemeenteraad en het afhaalpunt van de stadswinkel naar het centrum. Om de Sittardse binnenstad aantrekkelijker te maken, onderzoeken we samen met eigenaar en ondernemers of we winkelcentrum Den Tempel kunnen renoveren. Door de Molenbeek te ontkluizen,  willen we hier tevens het historische straatbeeld van ‘Klein Venetië’ terugbrengen. Ook zoeken we een historisch verantwoorde inpassing van de gevel van het voormalige V&D-pand in de monumentale omgeving van de Markt.

Centrum Geleen: winkel- annex dienstencentrum met ruimte voor innovatie

Het stadscentrum van Geleen heeft het profiel van winkel- annex dienstencentrum met ruimte voor innovatie. Om dit profiel vorm te geven, concentreren wij gefaseerd de ambtelijke organisatie en de in onze gemeente te huisvesten regionale diensten in de Geleense binnenstad. Om leegstand tegen te gaan, doen wij dit bij voorkeur in bestaande panden.

Het thema innovatie proberen we invulling te geven door verbinding te zoeken met de snel groeiende bedrijvigheid op de nabijgelegen Chemelot-site. Hierbij onderzoeken we  tevens hoe we het groeiend aantal medewerkers op de site kunnen vertalen naar meer bezoek aan het Geleense centrum.

Gemeentelijke stimuleringsmaatregelen


De gemeente fungeert in dit hele proces als facilitator, aanjager en stimulator. Daarom werkt de gemeente aan een pakket van stimulerende en flexibele maatregelen. Zoals de subsidieregeling stimulering stadscentra.