Procesgang

Samenspraak
In 2015 onderzochten we samen met ondernemers, eigenaren en bewoners van de Sittardse binnenstad op welke wijze we het kernwinkelgebied compacter kunnen maken, leegstand kunnen terugdringen en aanloopstraten kunnen transformeren.

Compact kernwinkelgebied Sittard > Procesgang

Samenspraak
In 2015 onderzochten we samen met ondernemers, eigenaren en bewoners van de Sittardse binnenstad op welke wijze we het kernwinkelgebied compacter kunnen maken, leegstand kunnen terugdringen en aanloopstraten kunnen transformeren. Hiervoor vonden in 2015 een aantal drukbezochte bijeenkomsten plaats onder leiding van bureau DTNP. Aanwezigen werden daarbij gevraagd om in werkgroepjes actief mee te denken over een aanpak om het kernwinkelgebied te versterken en de aanloop-/ondernemersstraten te transformeren. Wat is de rol van ondernemers, vastgoedeigenaren en centrumbewoners? Waar lopen zij tegenaan? Waarbij hebben zij ondersteuning nodig? Wat verwachten zij van de gemeente? En wat verwacht de gemeente van hen? Allemaal zaken die tijdens de bijeenkomsten aan de orde kwamen.

Kaderdocument
De inbreng tijdens de bijeenkomsten van 2015 is door bureau DTNP meegenomen in het kaderdocument Compactisering Kernwinkelgebied Sittard-Centrum. Dit document bestaat uit de volgende onderdelen:

  • actualisering van de feiten, cijfers en uitgangspunten zoals opgenomen in de eerdere rapporten;
  • trends en ontwikkelingen en de gevolgen voor de binnenstad van Sittard (urgentie);
  • noodzakelijke acties en maatregelen om het kernwinkelgebied te versterken;
  • noodzakelijke acties en maatregelen om transformatie te bevorderen;
  • wijze waarop het uitvoeringsproces in het kernwinkelgebied en de ondernemersstraten vormgegeven kan worden. 

Masterplan
De basis voor een compact kernwinkelgebied en aanpak van leegstand is gelegd in de ontwikkelingsvisie op de binnenstad van Sittard voor de periode 2014-2025: het Masterplan “Actualisatie Zitterd Revisited”. Dit masterplan is in december 2014 vastgesteld door de gemeenteraad.

Overige documentatie
De actualisatie van het masterplan is gebaseerd op het raadsbesluit “Programma Integrale Centrumaanpak Sittard en Geleen” van juni 2013. Aan dit raadsbesluit liggen twee rapporten van bureau DTNP ten grondslag: