Verlichtingsplan

Een goed doordacht verlichtingsplan is belangrijk voor de belevingswaarde van de binnenstad. Met de juiste verlichting komen monumentale pareltjes beter tot hun recht. Voelen mensen zich veiliger. En kunnen ze zich beter oriënteren. Daarom werkt de gemeente in samenspraak met een klankbordgroep van bewoners, belangenorganisaties en bedrijven aan een “Verlichtingsplan centrum Sittard”.

Een goed doordacht verlichtingsplan is belangrijk voor de belevingswaarde van de binnenstad. Met de juiste verlichting komen monumentale pareltjes beter tot hun recht. Voelen mensen zich veiliger. En kunnen ze zich beter oriënteren. Daarom werkt de gemeente in samenspraak met een klankbordgroep van bewoners, belangenorganisaties en bedrijven aan een “Verlichtingsplan centrum Sittard”.


Onder leiding van Studio DL hebben inmiddels twee klankbordbijeenkomsten plaatsgevonden. De input die tijdens de bijeenkomsten is ontvangen, wordt meegenomen in het plan. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.