Beleid en regelgeving

De gemeente werkt aan een investeringsregeling om financiële drempels weg te nemen voor ondernemers en vastgoedeigenaren.

De gemeente heeft een subsidieregeling vastgesteld om eigenaren van commercieel vastgoed in de centra van Sittard en Geleen te stimuleren om gericht en duurzaam te investeren in hun panden of de gevels ervan te verfraaien. Zo ontstaat een aantrekkelijk(er) vestigingsklimaat voor nieuwe investeerders en ondernemers. En wordt de leefomgeving beter. De subsidieregel is ook te vinden op www.ondernemeningeleen.nl.

Binnen het  kernwinkelgebied wordt ruimte geboden aan functiemenging. Wonen wordt ook buiten het kernwinkelgebied mogelijk gemaakt. Detailhandel- en horecabestemmingen buiten het kernwinkelgebied en solitaire winkellocaties worden op termijn wegbestemd. Flankerend beleid (zoals terrassenbeleid/uitstallingenbeleid/reclamebeleid) wordt passend gemaakt bij opgestelde gebiedsprofielen en gewenste ontwikkeling.