Communicatie en informatie

De communicatie- en informatiestroom rondom het centrum Geleen wordt geregeld vanuit één centraal punt.

De communicatie- en informatiestroom rondom het centrum Geleen wordt geregeld vanuit één centraal punt. Hiervoor is een werkgroep communicatie opgericht met afgevaardigden van gemeente, centrummanagement en vereniging van eigenaren. Zij brengen zowel intern- als extern één beleid naar buiten via de diverse communicatie-uitingen waaronder internet en een e-nieuwsbrief voor het centrum van Geleen.