Auto- en fietsbereikbaarheid Raadhuisstraat / Fietsen in kernwinkelgebied

Het centrum van Geleen is vanaf de gloriejaren ontwikkeld als een uitstekend auto bereikbaar inkoopcentrum.

Het centrum van Geleen is vanaf de gloriejaren ontwikkeld als een uitstekend bereikbaar inkoopcentrum. In de loop der jaren is het voetgangersgebied uitgebreid en de auto- en fietsbereikbaarheid afgenomen. Bij ondernemers en vastgoedeigenaren gaan steeds meer stemmen op om de winkelstraten beter toegankelijk te maken voor auto- en fietsverkeer. Daarom onderzoeken we of het mogelijk is om autoverkeer toe te laten in het stukje van de Raadhuisstraat naar de Agnes Printhagenstraat. En er mag binnenkort weer overal in het centrum gefietst worden. Hierbij houden we uiteraard rekening met de opstelling van de markt en evenementen.

Terugdringen overlast
Omwonenden en ondernemers lieten ons verder weten dat ze overlast ondervinden van (vracht)auto’s, bestelbusjes en scooters die buiten de venstertijden door het centrum rijden. Ook daar willen we als gemeente iets aan doen, bijvoorbeeld met betere bebording, intensievere handhaving en wellicht het plaatsen van (klap)palen of zakpalen.

Inloopbijeenkomsten
Voordat we bovenstaande zaken verder uitwerken, willen we eerst weten wat inwoners en ondernemers in het centrum van Geleen hiervan vinden. Daarvoor organiseren we in oktober twee inloopbijeenkomsten.

De eerste inloopbijeenkomst gaat over het autotoegankelijk maken van het stukje Raadhuisstraat naar de Agnes Printhagenstraat. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 17 oktober tussen 17.00 en 19.30 uur in het Werkatelier Geleen, Raadhuisstraat 17.

De tweede inloopbijeenkomst gaat over het toestaan van fietsen in het centrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 oktober in de Stadswinkel in Geleen, Markt 1. Woont of werkt u in het centrum van Geleen? Dan bent u van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen op een voor u geschikt tijdstip tussen 17.00 uur en 19.30 uur.

Toekomstbestendig kernwinkelgebied
Het beter toegankelijk maken van het Geleense centrum voor auto- en fietsverkeer maakt deel uit van een breder pakket van maatregelen om te komen tot een compact en toekomstbestendig kernwinkelgebied in Geleen.