Conceptvisie openbare ruimte centrum Geleen

Hoe maken we de openbare ruimte in het centrum van Geleen aantrekkelijker? Dat is de centrale vraag waarmee we samen met Centrummanagement Geleen, de Vereniging van Eigenaren en een aantal externe adviseurs aan de slag zijn gegaan.

Hoeskamer in ’t groen


Hoe maken we de openbare ruimte in het centrum van Geleen aantrekkelijker? Dat is de centrale vraag waarmee we samen met Centrummanagement Geleen, de Vereniging van Eigenaren en een aantal externe adviseurs aan de slag zijn gegaan. 

Een compact, levendig en gezellig centrum. Waar mensen graag naar toe komen omdat ze er alles vinden wat ze dagelijks nodig hebben. En net dat beetje meer. Dat is wat we voor ogen hebben met het centrum van Geleen. We maken het kernwinkelgebied compacter en het winkelaanbod completer. We werken aan centrale huisvesting voor onze ambtenaren op de Markt. En we stimuleren vastgoedeigenaren om leegstaand tegen te gaan. Bij zo’n aantrekkelijk centrum hoort natuurlijk ook een sfeervol ingerichte openbare ruimte. Waar mensen even lekker kunnen zitten met een kopje koffie en een vers broodje. 


Afbeelding: impressie centrum Geleen

Conceptvisie

Samen met het centrummanagement en de vereniging van eigenaren van commercieel vastgoed zijn we bezig met het opstellen van een conceptvisie. Het idee is om rondom de Markt een soort van compacte Hoeskamer in het groen te creëren, met horecagelegenheden. Het huidige gemeentehuis zal een ingrijpende verbouwing ondergaan om in 2020 de centrale werkplek te worden van zo’n 700 ambtenaren. Rondom het vernieuwde gemeentehuis komt veel groen. Het verouderde horecastraatje wordt gesaneerd en rondom het oude raadhuis is plek voor nieuwe horecabedrijven. Verder wordt er onderzocht of er in een beperkt deel van het kernwinkelgebied autoverkeer toe te laten volgens het “shop & go” principe.

Bespreken

De conceptvisie wordt binnenkort voorgelegd aan een aantal externe partijen, waaronder de marktkooplieden, kermisbonden, en niet te vergeten de betrokken bewoners in het kernwinkelgebied. Als de input van alle partijen is verwerkt gaat de conceptvisie naar het college en de gemeenteraad voor besluitvorming.  Dat zal naar verwachting in de loop van dit voorjaar gebeuren.

Gemeente, scholen en bedrijfsleven

Co-creatie 

In 2016/2017 werkten leerlingen van het Graaf HuynTechnasium in Geleen aan een praktijkopdracht voor de inrichting van de Annastraat. In die presentaties stond het DSM/Chemelot/mijnverleden van Geleen centraal. Dit thema is meegenomen in de uitwerking van verschillende onderdelen in de conceptvisie.

Zo wordt er met leerlingen van scholen uit Geleen en DSM nagedacht over de inrichting van een nieuwe fietsroute die vanuit Chemelot naar het stadshart wordt aangelegd. In deze fietsroute wordt de mijnhistorie van Geleen verbonden met het heden en de toekomst. 
Bij de inrichting van de openbare ruimte worden straks nieuwe materialen gebruikt die DSM tegenwoordig produceert (smart furniture). Verder worden de gevels van een aantal karakteristieke panden in het centrum teruggebracht in de kenmerkende architectuur uit het mijnverleden van Geleen.