Drugsbeleid

Het is in Nederland verboden drugs te produceren, te verhandelen of te bezitten. Dit is vastgelegd in de Opiumwet. Deze wet maakt daarbij een onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. Het nationale drugsbeleid richt zich op het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik voor de gebruiker, voor zijn directe omgeving en voor de samenleving. Daarnaast geeft de gemeente zelf vorm aan lokaal drugsbeleid.

Het is in Nederland verboden drugs te produceren, te verhandelen of te bezitten. Dit is vastgelegd in de Opiumwet. Deze wet maakt daarbij een onderscheid tussen harddrugs (lijst I) en softdrugs (lijst II). Het nationale drugsbeleid richt zich op het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik voor de gebruiker, voor zijn directe omgeving en voor de samenleving.

Lokaal drugsbeleid

Daarnaast geeft de gemeente zelf vorm aan lokaal drugsbeleid. Het lokale drugsbeleid in Sittard-Geleen bestaat uit de volgende onderdelen:

Drie misverstanden over drugsbeleid

 • Bezit van kleine hoeveelheden softdrugs is legaal
  Dit is onjuist. Alle drugs zijn illegaal volgens de Opiumwet. Bij particulier bezit van minder dan 5 gram cannabis en minder dan 500 gram voorraad in coffeeshops wordt echter niet strafrechtelijk vervolgd door het Openbaar Ministerie. Dit is wat wordt bedoeld met ‘gedogen’. Gedogen houdt echter niet in dat het feit hiermee gelegaliseerd wordt. Dit geldt ook voor het hebben van hennepplanten. Tot vijf planten vindt geen strafrechtelijke vervolging plaats, maar dit maakt het bezit van hennepplanten niet minder illegaal. Op lijst II staat namelijk hennep in al zijn verschijningsvormen, alleen zaden zijn hiervan uitgezonderd.
   
 • Een hennepplantage is een lucratieve manier om snel en gemakkelijk geld te verdienen
  Dit is onjuist. Het hebben van een hennepplantage is illegaal, zoals bij punt 1 al duidelijk werd. Daarnaast de hennepteelt omgeven door georganiseerde criminaliteit. Plantages worden steeds vaker ‘geript’ door (zware) criminelen en vaak worden mensen overgehaald of zelfs gedwongen een ruimte beschikbaar te stellen voor de teelt van hennep. Even, voor één keertje, snel geld verdienen is er dan ook niet bij. Daarnaast grijpen de overheid, Enexis en woningcorporaties hard in wanneer een plantage wordt ontdekt. Hierdoor kun je letterlijk op straat komen te staan. Zie ook: Hennep telen komt je duur te staan
   
 • Coffeeshops stimuleren het gebruik van drugs
  Dit is onjuist. Coffeeshops worden gedoogd om een scheiding tussen de markten van soft- en harddrugs te creëren. In landen waar geen onderverdeling tussen soft- en harddrugs wordt gemaakt is men voor softdrugs overgeleverd aan het criminele milieu. Hierdoor wordt de overstap naar harddrugs gemakkelijker gemaakt. Daarnaast moeten coffeeshops zich houden aan strenge criteria, waaronder het verbod om reclame te maken en drugs aan jeugdigen te verkopen of overlast te veroorzaken.