Verbod openlijk drugsgebruik

Het openlijk gebruiken van drugs is verboden. Dat is vastgelegd in de Algemene plaatselijke verordening (Apv).

Op basis van de Opiumwet is bezit en handel van drugs strafbaar, op basis van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) is het gebruik van drugs in de openbare ruimte strafbaar.

 

Het artikel luidt:

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik
Het is verboden op of aan de weg, op een voor een publiek toegankelijke plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw, middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen en/of stoffen voorhanden te hebben.

 

Dit verbod geldt voor zowel harddrugs als softdrugs.