Fairtrade Gemeente!

In 2011 kreeg Sittard-Geleen, als eerste Limburgse gemeente, de titel ‘ Fairtrade Gemeente’. De titel is een eervolle vermelding voor het feit dat er in de hele gemeente, zowel bij overheid als bij organisaties en ondernemers, bewust wordt gekozen voor het aankopen van ‘fairtrade’ producten. Daarnaast besteedt de gemeente aandacht aan het promoten van de keuze voor eerlijke handel.

De campagne
De Fairtradegemeentecampagne is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen. De coördinatie van de campagne ligt bij de Vereniging Mondiaal Beleid, zie voor meer informatie ook http://www.mondiaalbeleid.nl/.  In 2009 is een werkgroep bij elkaar gebracht  om te onderzoeken of Sittard-Geleen de titel ‘Fairtradegemeente’ mocht dragen. Tijdens de inventarisatie bleken toen meer dan honderd organisaties en ondernemers in de gemeente te zijn die al heel bewust kiezen voor eerlijk gemaakte producten en dit ook graag uitdragen. En dat aantal groeit nog steeds! De gemeentelijke organisatie zelf heeft Fairtrade inmiddels verankerd in haar inkoopbeleid en draagt dit ook uit naar buiten toe. Daarom mag Sittard-Geleen de titel ‘Fairtradegemeente’ al drie jaar op rij dragen. In 2014 hebben we opnieuw de titel gekregen.

 

Wat is Fairtrade?
Fairtrade of ‘eerlijke handel’ staat voor handel drijven op basis van gelijkwaardigheid. Producenten krijgen een prijs betaald voor hun producten die in verhouding staat met de kosten die ervoor gemaakt zijn en de inspanningen die zij geleverd hebben. Daarnaast is een deel van die prijs bedoeld om zowel de arbeidsomstandigheden als de leefomstandigheden van de mensen die de producten maken, structureel te verbeteren. Om zo te werken aan duurzame ontwikkeling en vooruitgang van derdewereldlanden.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Als Fairtradegemeente besteden we ook veel aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zo is er steeds meer ruimte voor ondernemers die ook op andere manieren bewust kiezen voor een duurzame manier van werken. De gemeente Sittard-Geleen stimuleert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nog eens extra door jaarlijks vanuit de Fairtradecampagne MVO-evenementen te ondersteunen. Bijvoorbeeld de organisatie van de tweejaarlijkse MVO-award Westelijke Mijnstreek.

 

Wie doen er mee?
Op www.fairtradegemeenten.nl/sittard-geleen vindt u een overzicht van alle deelnemers aan de campagne. Daarnaast kunt u voor de aankondiging van duurzame evenementen, activiteiten en nieuws terecht op de facebookpagina ‘Fairtrade Sittard-Geleen’.

 

Meedoen?
Onderneemt u zelf duurzaam of gebruikt uw organisatie duurzame producten? Of wilt u dit initiatief ondersteunen door mee te denken met de werkgroep? Stuur dan een mail voor meer informatie naar fairtrade@sittard-geleen.nl.