Kadernota en Actieplan Veiligheid

De aanpak van veiligheid door de gemeente is beschreven in twee plannen.

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

In de kadernota ‘Samen doen’ heeft de gemeenteraad de belangrijkste thema’s op het gebied van veiligheid voor de jaren 2019-2022 benoemd.

  • Externe veiligheid: beheersen van risico’s in relatie tot gevaarlijke stoffen;
  • Ondermijning: bestrijden vermenging boven- en onderwereld;
  • Radicalisering en polarisatie: tegengaan/aanpak via preventie en repressie;
  • Personen met verward gedrag: sluitende aanpak met aandacht voor omgeving;
  • High Impact Crimes (waaronder woninginbraken): integrale aanpak met aandacht voor veelplegers.

De gemeente streeft naar:

  • Een veilige en prettige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners;
  • Zo veel mogelijk betrokkenheid van inwoners bij het signaleren en de aanpak van onveiligheid situaties;
  • Samenwerking op het gebied van veiligheid en flankerende beleidsterreinen;
  • Een weerbaar lokaal bestuur;
  • Het aan de voorkant verkleinen van veiligheidsrisico’s, het voorkomen van incidenten en een goede voorbereiding op rampen en crises.

Wilt u de hele Kadernota Integrale Veiligheid ontvangen? Stuur dan een e-mail naar OOV@sittard-geleen.nl.

Actieplan Integrale Veiligheid 2021-2022

In het Actieplan Integrale Veiligheid laat de gemeente concreet zien welke acties zijn gedaan om de veiligheid te verbeteren en welke acties er nog aankomen. Samenwerking is daarbij een sleutelwoord. Veiligheid is immers van ons allemaal.