Fase 1. Inventarisatie aanbod en gebruik accommodaties en in beeld brengen trends en ontwikkelingen

Als fundament voor het beleidskader en de toekomstvisie, heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van maatschappelijke organisaties en accommodaties waarin de activiteiten van de organisaties plaatsvinden. Er zijn 1200 organisaties en 600 accommodaties in beeld. De gegevens zijn verwerkt in een digitaal systeem. Lees verder.

Als fundament voor het beleidskader en de toekomstvisie, heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van maatschappelijke organisaties en accommodaties waarin de activiteiten van de organisaties plaatsvinden. Er zijn 1200 organisaties en 600 accommodaties in beeld. De gegevens zijn verwerkt in een digitaal systeem.

Heeft uw organisatie in het voorjaar onverhoopt geen inventarisatieformulier ontvangen (waarin gegevens worden gevraagd over de organisatie zelf en de (tevredenheid met de) accommodatie), dan kunt u het formulier alsnog direct online invullen. Vergeet niet het formulier eerst op te slaan. Toesturen kan via accommodaties@sittard-geleen.nl.

U kunt het formulier ook downloaden, uitprinten en vervolgens invullen.

Toesturen kan via de post naar Gemeente Sittard-Geleen, cluster Beleid, team Maatschappij, Accommodaties, knooppunt 8, 6130 AA Sittard.

Ook zijn in deze fase de belangrijkste trends en ontwikkelingen onderzocht die effect hebben op het gebruik van accommodaties, Denk aan bevolkingsontwikkelingen, toenemende mobiliteit, digitalisering en veranderende vrijetijdsbesteding.