Fase 2. Interactief traject met gebruikers: Ontwikkelen beleidskader

Om inzichten en meningen te verzamelen over het gebruik van accommodaties zijn kleinschalige interactieve bijeenkomsten georganiseerd in 12 clusters van dorpen, kernen en wijken. Samen met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisatie hebben we tijdens de bijeenkomsten gesprekken gevoerd over vier thema’s. Lees verder.

Om inzichten en meningen te verzamelen over het gebruik van accommodaties zijn kleinschalige interactieve bijeenkomsten georganiseerd in 12 clusters van dorpen, kernen en wijken. Samen met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisatie hebben we tijdens de bijeenkomsten gesprekken gevoerd over vier thema’s:

 • Actie en door wie?
 • Optimaal gebruik en draagvlak
 • Clustering van accommodaties
 • Selectiecriteria bij meerdere gebouwen

Daarna is een slotbijeenkomst georganiseerd voor alle organisaties. Het doel van deze avond was om samen te kijken of de inbreng, die tijdens 12 interactieve bijeenkomsten met de maatschappelijke organisaties is verzameld, voldoende was verwerkt in het concept beleidskader Duurzame Accommodaties.

Hieronder vindt u de presentaties, verslagen van de 12 bijeenkomsten, het verslag van de slotbijeenkomst en de samenvattingen, die aan de gemeenteraad zijn voorgelegd.

 • Verslag Slotbijeenkomst Duurzame Accomodaties 19 mei 2015. Klik hier.
 • Presentatie slotbijeenkomst Duurzame Accommodaties 19 mei 2015. Klik hier.
 • Samenvatting interactieve bijeenkomsten Duurzame Accommodaties. Klik hier.
 • Powerpointpresentatie bijeenkomsten Duurzame Accommodaties. Klik hier.
 • Verslag duurzame accommodaties 30-03-15 Sittard Oost. Klik hier.
 • Verslag duurzame accommodaties 31-03-15 Limbrichterveld Hoogveld. Klik hier.
 • Verslag duurzame accommodaties 02-04-15 Munstergeleen. Klik hier.
 • Verslag duurzame accommodaties 07-04-15 Sittard Centrum, Kollenberg Leyenbroek. Klik hier.
 • Verslag duurzame accommodaties 09-04-15 Geleen Centrum en Geleen Noord. Klik hier.
 • Verslag duurzame accommodaties 14-04-15 Oud Geleen Haesselderveld. Klik hier.
 • Verslag duurzame accommodaties 15-04-15 Born Buchten. Klik hier.
 • Verslag duurzame accommodaties 16-04-15 Geleen Zuid de Kluis. Klik hier.
 • Verslag duurzame accommodaties 20-04-15 Grevenbicht Obbicht. Klik hier.
 • Verslag duurzame accommodaties 22-04-15 Lindenheuve. Klik hier.
 • Verslag duurzame accommodaties 23-04-15 Ophoven Sanderbout. Klik hier.
 • Verslag duurzame accommodaties 28-04-15 Einighausen, Guttecoven, Limbricht. Klik hier.

Daarnaast is er een enquête gehouden onder alle organisatie met vragen rond dezelfde thema’s.