Inrichten van een makelpunt

Een makelpunt is een faciliteit waar vraag en aanbod van ruimte voor maatschappelijke activiteiten samenkomen.

Een makelpunt is een faciliteit waar vraag en aanbod van ruimte voor maatschappelijke activiteiten samenkomen. Deze activiteiten kunnen incidenteel, periodiek of vast van aard zijn (bijvoorbeeld een cultureel evenement, workshop, balletles op een vaste avond, opslagruimte voor een toneelvereniging).

Doel van een makelpunt is om de beschikbare ruimte optimaal te benutten en zo lokale maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Dat past dus prima in de doelstellingen van de Toekomstvisie Duurzame accommodaties.

In de afgelopen periode is onderzoek verricht naar de mogelijkheden waarin zo’n makelpunt vorm kan worden gegeven, wat de effecten kunnen zijn en wat daarvan de kosten zijn. Ook die resultaten zijn gepresenteerd aan de raadscommissie.

Het interactieve systeem met maatschappelijke accommodaties en gebruikers dat inmiddels is opgebouwd, zou daar een prima basis voor kunnen zijn. Binnen de huidige gemeentelijke begroting kan daarvoor voorlopig echter geen budget worden vrijgemaakt.