Stadsdeeljaarplannen en -programma's

In de leefbaarheidagenda schetsen we de toekomst in 2025 voor de héle stad. Gaan we werken op het niveau van buurten en wijken, dan vraagt dat maatwerk. Dat maatwerk staat beschreven in de Stadsdeelprogramma’s 2013-2016. U leest daarin per cluster van wijken en buurten welke richting welke punten de komende jaren bijzondere aandacht krijgen. Per jaar worden deze verder uitgewerkt in de Stadsdeeljaarplannen.