Masterplan openbare ruimte binnenstad Sittard

Het is alweer 10 jaar geleden dat de eerste plannen zijn opgesteld voor Zitterd Revisited. Deze plannen beschrijven de huidige en toekomstige (bouw)ontwikkelingen in het centrum van Sittard. De leidraad voor al deze ontwikkelingen bestaat uit de historische structuur en monumentale waarden van de oude binnenstad. Natuurlijk kunnen de straten en pleinen in diezelfde binnenstad hier niet bij achterblijven. Daarom heeft de gemeente een concept plan laten opstellen om ook de openbare ruimte opnieuw in te richten. Dat concept plan heet het ‘Masterplan openbare ruimte binnenstad Sittard’.

 

Het is alweer 10 jaar geleden dat de eerste plannen zijn opgesteld voor Zitterd Revisited. Deze plannen beschrijven de huidige en toekomstige (bouw)ontwikkelingen in het centrum van Sittard. De leidraad voor al deze ontwikkelingen bestaat uit de historische structuur en monumentale waarden van de oude binnenstad. Natuurlijk kunnen de straten en pleinen in diezelfde binnenstad hier niet bij achterblijven. Daarom heeft de gemeente een concept plan laten opstellen om ook de openbare ruimte opnieuw in te richten. Dat concept plan heet het ‘Masterplan openbare ruimte binnenstad Sittard’.

 

Informatiebijeenkomst

Op 23 februari 2010 werden de concept plannen gepresenteerd tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst in Museum Het Domein.

De inbreng die wij op 23 februari ontvingen, nemen wij zoveel mogelijk mee in het definitieve masterplan. Dit definitieve masterplan wordt in de tweede helft van 2010 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna gaan we het uitwerkingsplan opstellen. Hierin worden de hoofdlijnen van het masterplan vertaald naar de concrete uitwerking.

 

Bekijk verslag en de hoofdlijnen van de bijeenkomst.

 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u ons bereiken via oru@sittard-geleen.nl