Ruimtelijke Kwaliteit

In juli 2015 stelde de gemeenteraad de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vast. Deze nota beschrijft de kwaliteitscriteria waaraan elk ruimtelijk initiatief in de gemeente Sittard-Geleen straks moet voldoen. Opdat alle investeringen in de gebouwen en de openbare ruimte helpen om de kwaliteit en diversiteit van de gemeente te behouden én te versterken.

Minder regels, meer kwaliteit

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit vervangt de Welstandsnota 2004, maar richt zich op meer dan alleen welstand. Ruimtelijke kwaliteit gaat niet alleen over gebouwen. Daarom is in deze Nota uitgebreid aandacht besteed aan het landschap, groen en erfgoed en is ook het (tijdelijke) reclame-, terrassen- en uitstallingenbeleid als bijlage aan de Nota gekoppeld. De nota wordt momenteel omgezet in een praktisch handboek

Nota Ruimtelijke kwaliteitsrc="/dsresource?objectid=ac85c156-fd33-472a-94e0-883bd6b4b098&&disposition=inline"

 

Nota Ruimtelijke kwaliteit

 

 

 

 

 

 

Download de Nota Ruimtelijke kwaliteit

Handboek bouwinitiatieven

 

 

Handboek Kleine bouwinitiatieven

 

 

 

 

 

 

Download het Handboek Kleine bouwinitiatieven

Handboek reclame

 

 

Handboek Reclame

 

 

 

 

 

 

Download het Handboek Reclame

Handboek terrassen

 

 

Handboek Terrassen en winterserres

 

 

 

 

 

 

Download het Handboek Terrassen en winterserres

Handboek uitstallingen

 

 

Handboek uitstallingen

 

 

 

 

 

 

Download het Handboek uitstallingen