Sociaal Domein

De gemeente Sittard-Geleen is onder meer verantwoordelijk voor taken op het gebied van werk en inkomen, jeugdhulp en zorg. In Sittard-Geleen gaan we uit van het principe doen wat nodig is. Dat betekent dat niet elke inwoner met een vergelijkbaar probleem ook dezelfde ondersteuning krijgt. De vraag is niet: ‘Waar heb ik recht op?’ Maar: ‘Wat heb ik nodig’? En: Wie echt zorg nodig heeft, krijgt die ook.