Inkoopwmo.nl: gezamenlijk inkooptraject Westelijke Mijnstreek

Bent u zorg- of welzijnsaanbieder? Lees op inkoopwmo.nl alles over de gezamenlijke bestuurlijke aanbesteding van de gemeenten Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Beek.

In 2015 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten krijgen er nieuwe taken bij, waaronder de AWBZ-functie begeleiding van volwassenen met een beperking of een chronische aandoening en de functie kortdurend verblijf. Hierbij gaat het zowel om individuele begeleiding als om dagbesteding. Daarbij moeten gemeenten fors bezuinigen, ook op de bestaande Wmo-taken. Dat betekent dat gemeenten de zorg anders moeten organiseren om kwetsbare inwoners te kunnen blijven helpen. Voor de nieuwe Wmo-taken, begeleiding en kortdurend verblijf, starten de gemeenten Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Beek samen een bestuurlijke aanbesteding. Dit is een open en transparant inkoopmodel waarbij samengewerkt wordt met zorg- en welzijnsaanbieders.

Samen het aanbod vorm geven

Bij een bestuurlijke aanbesteding bekijken gemeenten en aanbieders samen hoe de ondersteuning eruit moet komen te zien. En hoe en tegen welke prijs die uitgevoerd mag worden. Deze afspraken worden uitgewerkt in een deelovereenkomst. Een belangrijk uitgangspunt is dat er een ruim aanbod moet zijn, zodat inwoners een grote keuzevrijheid hebben. Deze methode biedt ook ruimte voor vernieuwing. Organisaties die uiteindelijk de deelovereenkomst tekenen, committeren zich om diensten in het kader van de nieuwe wet vanaf 1 januari 2015 binnen het afgesproken budget uit te voeren.

Het proces van bestuurlijk aanbesteden begint met een publicatie op de website van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen en een brief aan de bij de gemeenten bekende aanbieders.

 

Lees meer over de bestuurlijke aanbesteding op www.inkoopwmo.nl