Besluitenlijst week 31-2018

Vastgesteld 7 augustus 2018

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Verminderde toegankelijkheid door handhaving bij terras Proeflokaal “t Hophuys

2.01,  31-07

 Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de brief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Paul van Meerten, Tel : 046-4777537, e-mail : paul.vanmeerten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Vaststellen sanctieregeling reparatie-uitkering derde WW-jaar

3.01, 31-07

Het college besluit de sanctieregeling reparatie-uitkering derde WW-jaar vast te stellen.

Informatie: Peter Boers, Tel : 046-4777637, e-mail : peter.boers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

vml Bibliotheek Munstergeleen aan de Stichting Gemeenschapshuis het Trefpunt

4.01, 31-07

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het aanwijzen van de voormalige Bibliotheek te Munstergeleen gelegen aan de Pancratiusstraat 24 als strategisch object, en daarmee af te voeren van de lijst Niet-Strategisch Vastgoed 2018.
  2. In te stemmen met de verkoop van de voormalige Bibliotheek Munstergeleen middels een huurkoopconstructie.

Informatie: Leon Vaessen, Tel : 046-4778359,  e-mail : leon.vaessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen

 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.