Besluitenlijst week 03-2018

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake stemmen in De Ligne van D66

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Henk Vaessen

Tel : 046-4778601

e-mail : henk.vaessen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Facetbestemmingsplan begripsbepaling wonen

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerp van het facetbestemmingsplan "begripsbepalingen".

  2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken voor het indienen van zienswijzen ter visie te leggen.

Informatie: Rob Driessen

Tel : 046-4778567

e-mail : rob.driessen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

 

Onderwerp

Besluit

Bestuursrapportage 3e kwartaal 2017 BsGW

Het college besluit kennis te nemen van de 3e kwartaal 2017 bestuursrapportage van de BsGW.

Informatie: Joline Gilissen

Tel : 046-4777592

e-mail : joline.gilissen@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Onderwerp

Besluit

Wijzigingsraadsvoorstel Verordening Kansen voor alle Kinderen

Het college besluit akkoord te gaan met het wijzigingsraadsvoorstel Verordening Kansen voor alle Kinderen

Informatie: Lisette van de Gazelle

Tel : 046-4777877

e-mail : lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake de problematiek Leefbaarheid Obbicht

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Corry de Koster

Tel : 046-4777660

e-mail : corry.dekoster@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Wijziging raadsvoorstel Warmtevisie en warmteplannen

Het college besluit akkoord te gaan met het wijzigingsraadsvoorstel Warmtevisie en warmteplannen.

Informatie: Rogier Dieteren

Tel : 046-4778667

e-mail : rogier.dieteren@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake DaCapo College / Veiligheid wijk Limbrichterveld

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:

Tel : 046-4778737

e-mail : rogier.dijker@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.