Besluitenlijst week 14-2018

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO inzake rapportage Sociaal Overleg

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Noortje Kramer

Tel : 046-4777384

e-mail : noortje.kramer@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 37 RVO over onderhoud Stadspark

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoord brief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Guy Limpens

Tel : 046-4778669

e-mail : guy.limpens@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex art 37 RVO inzake aanleunappartementen Olympiastaete

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoord brief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Daphne Kagelmaker

Tel : 046-4777726

e-mail : daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Onderwerp

Besluit

Bijdrage wonen welzijn en zorg

Het college besluit in te stemmen met het toewijzen van de eerder toegekende middelen voor de realisatie van een woonzorgontwikkeling aan de Schuttestraat/Hub Dassenplein ten behoeve van de realisatie van eenzelfde woonzorgontwikkeling in de binnenstad van Sittard, Odasingel.

 

Informatie: Daphne Kagelmaker

Tel : 046-4777726

e-mail : daphe.kagelmaker@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Collegevoorstel Onderzoek "Uitvoering Sporttaken door Sportstichting Sittard-Geleen"

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek "uitvoering sporttaken Sportstichting Sittard-Geleen".

 2. In te stemmen met het uitzetten van een traject gericht op

  1. de omvorming van de Sportstichting in een Sport BV per 1 januari 2019

  2. de overgang van de gemeentelijke rechtspositieregeling voor (nieuw) personeel naar een meer marktconforme CAO.

 3. De Sportstichting te verzoeken om medewerking aan dit traject en gezamenlijk een implementatieplan op te stellen, waarbij de door de Sportstichting gemaakte kanttekeningen worden meegenomen.

Informatie: Jack Rademakers

Tel : 046-4777737

e-mail : jack.rademakers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Vragen ex artikel 37 RVO inzake verkeersonveilige situaties Sittarderweg-Bornerweg Born-Limbricht, door het ontbreken van midden belijning

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoord brief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rogier Dijker

Tel : 046-4778737

e-mail : rogier.dijker@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.