Besluitenlijst week 19-2018

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Keep Challenging Center

(fractie GroenLinks)

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: John Janssens

Tel : 046-4777614

e-mail : john.janssens@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouders

Noël Lebens / Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Keep Challenging Center

(fractie PVV)

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: John Janssens

Tel : 046-4777614

e-mail : john.janssens@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouders

Noël Lebens / Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Onderhoud Sportaccommodaties

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het Onderhoudsplan 2018 en het inzetten van de in de programma-begroting 2018 opgenomen post ad
  € 342.123 voor het uitvoeren van spoed-eisend onderhoud sportaccommodaties.

 2. Kennis te nemen van de besteding van het in de programmabegroting 2018 opgenomen investeringsbudget Sport, onderdeel renovatie en vervangingen ad € 500.000 ten behoeve van de in de nota vermelde levensduur-verlengende maatregelen.

Informatie: Chrit Savelkoul / Jack Rademakers

Tel : 046-4778551

e-mail : chrit.savelkoul@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels / Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Vragen raadslid Mastenbroek inzake besluitvorming onderzoek uitvoering sporttaken Sportstichting Sittard-Geleen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jack Rademakers

Tel : 046-4777737

e-mail : jack.rademakers@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

 

Onderwerp

Besluit

Collegevoorstel Vragen ex artikel 43 RVO inzake elektrificatie spoor Landgraaf-Herzogenrath

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ronald Geurts

Tel : 046-4778585

e-mail : ronald.geurts@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.