Besluitenlijst week 28-2018

Onderwerp

Besluit

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ‘Vervolgvragen stalking’

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Britt Hendrix

Tel : 046-4778813

e-mail : britt.hendrix@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Onderwerp

Besluit

Kadernota Interne Control(e)

Het college besluit het geactualiseerde interne Control(e)kader vast te stellen.

Informatie: Ton Huijsmans / Sebastiaan Smeets

Tel : 046-4778024 / 8410

e-mail : ton.huijsmans@sittard-geleen.nl sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

 

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.