Besluitenlijst week 29-2018

Vastgesteld  24 juli 2018

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Onderzoeksrapport  Chemie in samenwerking - veiligheid op het industriecomplex Chemelot

2.01, 17-07

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief. 
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rob Driessen, Tel : 046-4778567 e-mail : rob.driessen@@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Vragen artikel 43 RVO inzake grap Tommy Wieringa op VNG Congres

2.02, 17-07

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Karlijn van der Graaf, Tel : 046-4778573, e-mail : karlijn.vandergraaf@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

 

Innovatie en vernieuwing van digitale data opslag

3.01, 17-07

Het college besluit

 1. de bestaande opslag van digitale data op de eigen locatie, die inmiddels qua technologie en uitbreidingsmogelijkheden verouderd is, te vervangen door een moderne en innovatieve oplossing met een koppeling naar de 'cloud'.

Informatie: Marc Mestrom, Tel : 046-4777777,  e-mail : marc.mestrom/@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake uitstraling van stad, onkruid omissie maaien grasstroken

4.01, 17-07

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ron Grooten, Tel : 046-4778685, e-mail : ron.grooten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO slechte bereikbaarheid Steenweg als gevolg van o.a. de aanleg van Het Groene Net

4.02, 17-07

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rob van Kaldekercken, Tel : 046-4777257, e-mail : rob.vankaldekercken@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Omleidingen goederenvervoer per spoor Sittard-Heerlen-Herzogenrath

5.01, 17-07

Het college besluit:

 1. Een regionale bestuurlijke antwoordbrief te sturen aan de Staatssecretaris met vermelding van onze voorwaarden voor medewerking.
 2. Een brief aan de gemeenteraad en wijkplatforms te sturen.

Informatie: Edwin Pirson, Tel : 046-4778707, e-mail : edwin.pirson@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake gastouderopvang

6.01, 17-07

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jan-Maarten van Dongen, Tel : 046-4778540, e-mail : jan.maarten.vandongen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

 

 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.