Besluitenlijst week 32-2018

Vastgesteld 14 augustus 2018

 

Vragen ex art 43 RVO Inzake ratten door droogte

2.01, 07-08

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ron Grooten,  Tel : 046-4778685, e-mail : ron.grooten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Beleidsregels Wmo 2017

2.03, 07-08

Het college besluit in te stemmen met het wijzigingsvoorstel inzake de beleidsregels Wmo 2017-I.

Informatie: Esther Engelen,  Tel : 046-4778957, e-mail : esther.engelen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Railterminal Born (RTB)

3.01, 07-08

Het college besluit dat de m.e.r.-beoordelingsplicht voor de verplaatsing van de Railterminal Born aan de Holtum-Noordweg aldaar, niet van toepassing is.

Informatie: Marjolene van Cleef,  Tel : 046-4778919,  e-mail : marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake realisatie van een leefbaarheids- en ontmoetingsplek in Obbicht.

7.02, 07-08

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Corry de Koster,  Tel : 046-4776607, e-mail : corry.dekoster@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.