Besluitenlijst week 34-2018

Vastgesteld 28 augustus 2018

 

Concept Jaarplan Eenheid Limburg 2019, Addendum beleidsplan 2015-2018

2.01, 21-08                         

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het  feit dat de politiesterkte niet is meegenomen in  ‘concept Jaarplan Eenheid Limburg 2019, Addendum beleidsplan 2015-2018’;
 2. Ten aanzien van het ‘concept Jaarplan Eenheid Limburg 2019, Addendum beleidsplan 2015-2018’ het volgende aandachtspunt kenbaar te maken: - De politie wordt nadrukkelijk gevraagd om aandacht te geven aan de relatie met het wijkgericht werken en het Sociaal Domein/burgerparticipatie.
 3. De raad voor te stellen op basis van de raadsconsultatie op 13 september 2018 dit als zienswijze mee te geven.

Informatie: Pink van Nieuwburg,
Tel : 046-4778281            
e-mail : pink.vannieuwburg@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: Burgemeester Sjraar Cox 

 

Vragen ex artikel 43 RVO van de PVV fractie inzake "aanvraag vestiging Mediamarkt op Gardenz in Geleen"

3.02, 21-08         

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Kees Blankers         
Tel : 046-4777691            
e-mail : kees.blankers@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels            

 

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen

3.03, 21-08                         

Het college besluit de vanuit het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden aangeboden wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden (circulaires van 9 oktober 2017,TAZ/U201700653 en TAZ/U201700735) per 1 augustus 2017, 1 december 2017, 1 januari 2018 en 1 juli 2018 over te nemen in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen.

Informatie: Bert Ehlen 
Tel : 046-4777721            
e-mail : bert.ehlen@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels            

 

Cliëntervaringsonderzoek (CEO) 2017

4.01, 21-08         

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017.
 2. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 ter kennisgeving door te leiden naar de gemeenteraad en Wmo-raad.
 3. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo te publiceren op de website van de gemeente en op de website "waarstaatjegemeente.nl".

Informatie: Esther Engelen       
Tel : 046-4778957            
e-mail : esther.engelen@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen   

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake opruimen en aanpakken gedumpt afval

4.02, 21-08                         

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jos Jansen 
Tel : 046-4778634            
e-mail : jos.jansen@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen   

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Waterleidingbreuk Born

4.03, 21-08         

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jos Ploum  
Tel : 046-4778306            
e-mail : jos.ploum@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen   

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake reconstructie Mauritsweg en Heistraat in Einighausen

4.04, 21-08         

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Maarten Beks         
Tel : 046-4777777            
e-mail : maarten.beks@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen   

 

Ontwerp bestemmingsplan Veegplan

5.01, 21-08         

Het college besluit in te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan "Veegplan".

Informatie: Rob Driessen           
Tel : 046-4778657            
e-mail : rob.driessen@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz   

 

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.