Besluitenlijst week 44 - 2018

Vastgesteld  6 november 2018

 

 

Definitieve vaststelling collectieve ADV-dagen 2019

 

Het college besluit:

 1. Als collectieve ADV-dagen c.q. -dagdelen in 2019 aan te wijzen:
  • vrijdag 31 mei, zijnde de brugdag tussen Hemelvaartsdag en het weekend;
  • vrijdag 27 december, maandag 30 en dinsdagochtend 31 december, betreffende de werkdagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar, neerkomend op 28 van de maximaal 48 als zodanig aan te wijzen uren.
 2. Het overzicht van feest- en andere dienstvrije dagen, alsmede personele activiteiten in 2019 definitief vast te stellen.

Informatie: Peter Boers
Tel:  046 4777637
e-mail :  peter.boers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

 

Verlenen omgevingsvergunning voor nieuwbouw Bastionhotel Geleen

 

Het college besluit:

Aan Bastion Hotel Groep een omgevingsvergunning verlenen voor nieuwbouw

Bastionhotel Geleen aan de Rijksweg Zuid 301 en deze vergunning terstond in werking laten treden. De ondertekening van de omgevingsvergunning wordt opgedragen aan de teammanager Vergunningen.

Informatie:  Eric Evers 
Tel:  046 4778678
e-mail :  eric.evers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

 

Verplaatste markten 4e kwartaal 2018 en geheel 2019

 

Het college besluit de navolgende marktverplaatsingen 4e kwartaal 2018 en geheel 2019 vast te stellen:

1.         Wentjerdruim 2018
2.         Carnaval 2019 (gedeeltelijk)
3.         Kennedymars 2019
4.         Geleense Kermis 2019
5.         St. Rosa festival 2019
6.         Oktoberfeest 2019
7.         Wentjerdruim 2019

Informatie:  Jure Alajbeg 
Tel:  046 4778619 
e-mail :  jure.alajbeg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

 

Haalbaarheidsonderzoek gemeenschapshuis voor Geleen Zuid / De Kluis

 

Het college besluit akkoord te gaan met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, waarbij parallel verschillende opties worden uitgewerkt.

Informatie:  Corry de Koster
Tel:  046 4777660 
e-mail :  corry.dekoster@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake bestemmingsplan Veeweg 7 Einighausen

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Roel Friesen
Tel:  046 4778615 
e-mail :  roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

 

Vragen ex artikel 43 RVO van de Stadspartij inzake 'Limbrichterveld van het gas af

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Rogier Dieteren 
Tel:  046 4064623 
e-mail :  rogier.dieteren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Wethouder Kim Schmitz

 

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de verstrekking van de MEEDOEN-gelden door de Provincie

 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Lisette van de Gazelle
Tel:  046 4777877 
e-mail :  lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

 

Wijziging Verordening Starterslening 2018-2019

 

Het college besluit in te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarmee de raad wordt gevraagd om de gewijzigde Verordening Starterslening 2018 - 2019-11 vast te stellen.

Informatie:  Anouk Theeuwen
Tel:  046 4778437 
e-mail :  anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.