Besluitenlijst week 49 - 2018

Vastgesteld  11 december 2018

 

 

1e wijziging legestabel reisdocumenten

Het college besluit in te stemmen met de 1e wijziging van de legestabel 2019 inzake reisdocumenten.

Informatie:  Joline Gilissen 
Tel:  046 4777592  
e-mail :  joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

 

Begrotingsregels restbudgetten

Het college besluit akkoord te gaan met de begrotingsregels voor restbudgetten.

Informatie:  Serve Roberts 
Tel:  046 4778060
e-mail :  serve.roberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels   

 

 

Vragen ex art 43 RvO CDA fractie nav. de verleende omgevingsvergunning Bastionhotel Geleen

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Eric Evers 
Tel:  046 4778678 
e-mail :  eric.evers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

 

Ontwikkelingen met betrekking tot Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL)

Het college besluit tot:

  1. intrekking van het collegebesluit d.d. 28 augustus 2018 en 18 september 2018 (ontvlechting taakveld Inkoop).
  2. intrekking van het collegebesluit d.d. 18 september 2018 (ontvlechting unit Supply van het team Automatisering en dataservice).
  3. opschorting van het besluit d.d. 20 maart 2018 tot bekrachtiging van het besluit d.d. 4 juli 2017 (instemming met het onderhandelingsresultaat dat in het BGO van SSC-ZL werd bereikt over de overgangsregeling van medewerkers van Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen naar SSC-ZL).
  4. opschorting van de aanvullende overgangsregeling voor medewerkers Sittard-Geleen volgens het onderhandelingsresultaat dat in de GO-vergadering van 5 oktober 2017 werd bereikt.

Informatie:  Bert Ehlen 
Tel:  046 4777721 
e-mail :  bert.ehlen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

 

Derde kwartaalrapportage 2018 Sociaal Domein

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Derde kwartaalrapportage 2018 Sociaal Domein.
  2. De rapportage ter kennisname en bespreking door te leiden naar de raadsronde.

Informatie:  Rian van Loon 
Tel:  046 4778827
e-mail :  Rian van Loon

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake overlast spooremplacement

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Ronald Geurts
Tel:  046 4778585 
e-mail :  ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.