Besluitenlijst week 08 - 2019

Vastgesteld  26 februari 2019

 

Deelname aan Samenwerkingsconvenant en Bevoegdheidsconvenant

Het college besluit:

 1. a.  In te stemmen met de deelname aan het convenant ‘Samenwerkingsconvenant Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg 2019’
  b.  De buitengewoon opsporingsambtenaren openbare ruimte domein, die in dienst zijn bij de gemeente Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) ter handhaving van de lokale verordeningen en/of de landelijke wetgeving voor alle deelnemende gemeenten.
  c.  Het samenwerkingsconvenant ‘Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg 2011’ vastgesteld op 10 juni 2011 met ingang van 1 maart 2019 in te trekken.
 2. a.  In te stemmen met deelname aan het convenant ‘Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de provincie Limburg’.

  b.  De buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II, die in dienst zijn bij de relevante deelnemende partijen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb aan te wijzen ter handhaving van de lokale verordeningen voor alle deelnemende partijen.
  c.  Het convenant ‘Samenwerking Vereniging Natuurmonumenten met Gemeenten in Limburg vastgesteld op 23 mei 2017 met ingang van 1 maart 2019 in te trekken’.

Informatie:  Jo Vleugels

Tel:  046 4777235

e-mail :  jo.vleugels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake leefbaarheid kleine kernen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Eugene Lebon
 
Tel:  046 4778750
  
e-mail :  eugene.lebon@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen   

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake mantelzorg

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Miranda Hoffman

Tel:  046 4777740

e-mail :  miranda.hoffman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Wmo steun voor ouderen bij achterblijvend pensioen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Miranda Hoffman
  
Tel:  046 4777740

e-mail :  miranda.hoffman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ZZP'er in geldnood

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Martine Moonen
 
Tel:  046 4778596
 
e-mail :  martine-.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz     

  

Vragen ex artikel 43 RVO inzake omvorming bibliotheek Geleen en Born

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Jan Miltenburg

Tel:  046 4777602
 
e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems 

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake briefadressen voor daklozen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Kitty Jacobs
 
Tel:  046 4777710

e-mail :  kitty.jacobs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Ontwerp van het bestemmingsplan "fietstunnels Raadskuilderweg en Lintjesweg"

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan.
 2. Het ontwerp van het bestemmingsplan conform de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage te leggen en een ieder in de gelegenheid stellen om zienswijzen in te brengen.

Informatie:  Roel Friesen

Tel:  046 4778615

 e-mail :  roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten   

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.