Besluitenlijst week 38 -2019

Vastgesteld  23 september 2019

 

Afhandeling motie Mantelzorgcompliment

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de wijze van afhandeling motie mantelzorgcompliment.
  2. De raad per brief in kennis te stellen van de wijze van afhandeling van de motie.

Informatie: Miranda Hoffmann-Brands  
Tel:  046 4777740
e-mail :  miranda.hoffmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

 

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag inzake nachttreinen  

Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief.

Informatie: Ronald Geurts  
Tel:  046 4778585         
e-mail :  ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten   

 

Urenuitbreiding voorschoolse educatie

Het college besluit akkoord te gaan met het verlenen van subsidies voor de urenuitbreiding voorschoolse educatie aan:

  • MIK Kinderopvang ad € 58.198,00
  • Stichting Spelenderwijs ad € 255.000,00

Informatie:  Marjon van de Leeuw  
Tel:  046 4778820
e-mail :  marjon.vanderleeuw@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.