Besluitenlijst week 25 - 2019

Vastgesteld  25 juni 2019

 

Vragen ex artikel 43 RvO betreffende het Grensmaasproject

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.

Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Hans Urlings/Ivo Janssen    

Tel:  046 4778501/8536 

e-mail : hans.urlings@sittard-geleen.nl |  ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Verslag reis Denemarken

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen        

Tel:  046 4778308         

e-mail :   marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz     

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.