Besluitenlijst week 04 - 2020

Vastgesteld:  28 januari 2020

 

Herbenoeming lid commissie bezwaarschriften, de heer mr. E. Boersma

Het college besluit de heer mr. E. Boersma te herbenoemen als lid van de commissie bezwaarschriften voor een periode van maximaal vier jaar.

Informatie:  Kelly Ummels-Schmitz       
Tel:  046 4777872
e-mail :  kelly.ummels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:   burgemeester Sjraar Cox

 

Overgangsaddendum bevoegdheden Vixia BV

Het college besluit in te stemmen met de overgangsaddendum inzake bevoegdheden Vixia BV.

Informatie:  Audrey Cortlever    
Tel:  046 4777834
e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:   wethouder Felix van Ballegooij

 

Beleidsregel Intrekking indicatie Wsw 2020

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de beleidsregel “Intrekken indicatie Wsw, beleidsregel voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein, 2020”.
  2. De “beleidsregels intrekken indicatie Wsw, beleidsregels voor de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein, versie 4” in te trekken.

Informatie:  Audrey Cortlever    
Tel:  046 4777834
e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:   wethouder Felix van Ballegooij

 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw

Het college besluit:

  1. In te stemmen met wijziging van artikel 13, lid 2 en het vervallen van artikel 19, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw.
  2. De gemeenteraad voor te stellen hiermee in te stemmen conform het raadsvoorstel en wijzigingsbesluit in de raadsvergadering van 5 maart 2020.

Informatie:  Audrey Cortlever    
Tel:  046 4777834
e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:   wethouder Felix van Ballegooij

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.