Besluitenlijst week 16 - 2020

Vastgesteld: 21 april 2020

Voorbereidingsbesluit supermarkten

Het college besluit in te stemmen met de brief aan de gemeenteraad over het voorbereidingsbesluit supermarkten.

Informatie: Roel Friesen
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Jaarrekening bouwgrondexploitatie 2019

Het college heeft de jaarrekening grondexploitatie 2019 vastgesteld. De jaarrekening wordt aan de gemeenteraad aangeboden.

Informatie: Wil Hamers
Tel: 046 4778504
e-mail: wil.hamers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO iz krantenbericht in Dagblad de Limburger “Duizenden Limburgse ondernemers kloppen aan voor noodhulp

Het college heeft de vragen van de heer Van Montfort beantwoord over de gevolgen van de coronabesmetting voor ondernemers. De reacties van de geboden ondersteuning worden door de ondernemers als positief ervaren.

Informatie: Marion Mulkens
Tel: 046 4778406
e-mail: marion.mulkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief van de GGD Zuid Limburg over de jeugdgezondheidszorg aan de gemeenteraad

Het college heeft besloten een brief van de GGD Zuid-Limburg te sturen naar de gemeenteraad. De brief gaat over de voortvarende start van één organisatie voor de jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen in Zuid-Limburg van 0 tot 18 jaar en hun ouders.

Informatie: Hilda Mertens
Tel: 046 4777436
e-mail: hilda.mertens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.