Besluitenlijst week 20 - 2022

Vastgesteld 24 mei 2022

Vragen ex artikel 43 RVO inzake huisvesting vluchtelingen Oekraïne en taakstelling huisvesting statushouders

De fractie GroenLinks-PvdA heeft vragen gesteld over huisvesting vluchtelingen Oekraïne en taakstelling huisvesting statushouders. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Remco de Rijck
Tel: 06-14823887
e-mail: remco.derijck@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ’Vervolgvragen vergunningaanvraag Mauritspark’

De fractie SPA heeft vragen gesteld over ’Vervolgvragen vergunningaanvraag Mauritspark’. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Bert Pex
Tel: 06-46317077 
e-mail: bert.pex@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het discrimineren van een hele bevolkingsgroep door deze gemeente

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over een nieuwsartikel op de website van journalistiek platform Pointer (KRO-NCRV). Deze vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Jack Bent
Tel: 06-15103669 
e-mail: jack.bent@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Tegemoetkoming i.v.m. corona in 2022

Het college van B&W heeft besloten gemeenschapsaccommodaties ook in 2022 financieel te ondersteunen om eventuele gevolgen van corona op te vangen. Uitbaters van accommodaties worden hierover per brief geïnformeerd, en moeten zichzelf melden als zij ondersteuning nodig hebben.

Informatie: Frank Arets
Tel: 06-28870365 
e-mail: frank.arets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake illegale dumpingen en zwerfafval

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over illegale dumpingen en zwerfafval. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Max Narinx
Tel: 06-43491526
e-mail: max.narinx@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake OPK inzameling door verenigingen

De fractie CDA heeft vragen gesteld over OPK inzameling door verenigingen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie  verzonden.

Informatie: Max Narinx
Tel: 06-43491526
e-mail: max.narinx@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake vrachtwagen problematiek

De fractie gob heeft vragen gesteld over Vrachtwagen problematiek naar aanleiding van genomen maatregelen op Business park te Stein. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Remco Boeren
Tel: 06-39261983 
e-mail: remco.boeren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.