Besluitenlijst week 25 - 2022

Vastgesteld 28 juni 2022

B&W 14 juni 2022

Schetsplan vervangende nieuwbouw woonzorgcomplex De Baenje

Het college van B&W heeft ingestemd met het schetsplan vervangende nieuwbouw voor woonzorgcomplex De Baenje in Sittard. Het college heeft besloten eerst de belanghebbende omwonenden tijdens een informatieavond te informeren en daarna pas de initiatiefnemers ZOwonen en Zuyderland per brief akkoord te geven op het schetsplan.

Informatie: Leonne Delahaije
Tel: 046-4777747
e-mail: leonne.delahaije@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief bewoners Parklaan Zuid Sittard

De bewoners van de Parklaan hebben vragen gesteld over herinrichting Geleenbeek Parklaan Sittard en een routeplan voorgesteld met processtappen om te komen tot een gedragen ontwerp.De vragen zijn door het college van B&W beantwoord en het routeplan is aangescherpt. De antwoordbrief wordt aan de bewoners verzonden.

Informatie:  Kevin Hendrix
Tel: 06-24090186
e-mail: kevin.hendrix@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

City Deal Slim Maatwerk

Het college van B&W heeft besloten deel te nemen aan de City Deal “Slim Maatwerk”. Deze City Deal wil bijdragen aan het langer leven en wonen in de eigen omgeving. Dit draagt bij aan sociale veerkracht. Daarmee is ook de relatie gelegd met de Toekomstvisie 2030 en het bereiken van de doelen die daaruit voortkomen. Sittard-Geleen werkt in City Deal “Slim Maatwerk” samen met verschillende overheden, instellingen en bedrijven uit Nederland.

Informatie: Maurice Maessen
Tel: 06-43491517 
e-mail: maurice.maessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO fractie CDA inzake wateroverlast in huizen en woonwijk  Lindenheuvel-Geleen

De fractie CDA heeft vragen gesteld over wateroverlast in huizen en woonwijk Lindenheuvel-Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Marc Strookman
Tel: 06-28492687 
e-mail: marc.strookman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake herinrichting Geleenbeek Parklaan Sittard

De fractie D66 heeft vragen gesteld over herinrichting Geleenbeek Parklaan Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Kevin Hendrix
Tel: 06-24090186
e-mail: kevin.hendrix@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Smart City

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over Smart City. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Maurice Maessen
Tel: 06-43491517
e-mail: maurice.maessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake wateroverlast en  grondwaterpeil

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over wateroverlast en grondwaterpeil. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Marc Strookman
Tel: 06-28492687 
e-mail: marc.strookman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO over ondersteuning van gemeenschapsaccommodaties tijdens de coronacrisis

De fractie van CDA heeft op 23 mei 2022 vragen gesteld over ondersteuning van gemeenschapsaccommodaties tijdens de coronacrisis.Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Frank Arets
Tel: 06-28870365
e-mail: frank.arets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen  

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het plaatsen van hondenpoep-afvalbakken bij natuurgebied de  Kollenberg rondom de Rosakapel

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over het plaatsen van hondenpoep-afvalbakken bij natuurgebied de Kollenberg rondom de Rosakapel. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Jeu Lochs
Tel: 06-21206427
e-mail: jeu.lochs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen  

Brief aan de gemeenteraad inzake afdoening motie Sociale Coöperatie

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de afdoening van motie 33 inzake de Sociale Coöperatie.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046-4777834 
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.