Besluitenlijst week 27 - 2022

Vastgesteld 12 juli 2022

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Donny M. en zedendelinquenten

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over Donny M. en zedendelinquenten. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Lotte Heijgelen
Tel: 06-34326973 
e-mail: lotte.heijgelen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Privatiseren onderhoud tennisaccommodatie Panta Rhei

Het college van B&W heeft ingestemd met de privatisering van het onderhoud van de tennisaccommodatie van Panta Rhei en gaat hierbij een nieuwe overeenkomst aan met Panta Rhei voor het gebruik van de accommodatie. Tevens stemt het college in met het verzoek van Panta Rhei om het tennisterrein aan te passen en een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de Padel Power Club. Het college heeft daarnaast een financiële regeling vastgesteld ten behoeve van de privatisering van tennisclubs, waardoor de accommodatie op goede wijze aan Panta Rhei kan worden overgedragen.

Informatie: Oscar van Hoof
Tel: 14 046 
e-mail: oscar.vanhoof@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Aanbesteding bouwfase project Sportpark Glanerbrook

Het college van B&W heeft ingestemd met de start van de nieuwe aanbesteding van de bouwfase alsmede een Social Return of Investment-percentage van 0,5% van de opdrachtwaarde. Het besluit wordt openbaar na afronding van de aanbesteding.

Informatie: Regine Adriaanse
Tel: 14 046 
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.