Burgemeester Sjraar Cox

Burgemeester Sjraar CoxAfspraken via het secretariaat
Telefoon: 046-4778140
E-mail: secretariaat.burgemeester@sittard-geleen.nl 
 

 

 


 

Portefeuille

Algemene zaken, samenwerking, openbare orde en veiligheid
 

 • Coördinatie gemeentelijk beleid
   

 • Algemeen bestuurlijke zaken

  • Samenspel raad en college (dualisme)
  • Kabinet
  • Gemeentelijke regelgeving
  • Algemene plaatselijke verordening (APV)
  • Klachten, bezwaar en beroep
  • Verkiezingen
  • Bestuurlijke integriteit
  • Coördinatie lobby
  • Vergunningen voorbehouden aan burgemeester
  • Toezicht archivering
 • Bestuurlijke samenwerking algemeen

  • Samenwerking binnen de regio Westelijke Mijnstreek
  • Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg
 • Representatie/protocol

 • Openbare orde en veiligheid

  • Coördinatie veiligheidsbeleid
  • Criminaliteitspreventie, waaronder aanpak vrijstaten
  • Politie: politiezaken, openbare orde, regionaal college, driehoeksoverleg
  • Brandweer: beleid, preventie, repressie, uitvoering taken Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)
  • Externe veiligheid, rampenbestrijding en grootschalige projecten
 • Handhaving Openbare orde en Veiligheid

Curriculum Vitae