Curriculum Vitae burgemeester Cox

De heer drs. G.J.M. (Sjraar) Cox (PvdA) is op 1 oktober 2006 benoemd tot burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen. Hij werd geboren in Maasbree op 13 november 1953. Hij is gehuwd met Ria Cox en heeft drie dochters; Moniek, Janna en Loes.

Studie

 • Politicologie aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen

Loopbaan

 • 1977 – 1988: Volkshogescholen Europahuis, Geerlingshof en Driekant in Zuid-Limburg
  Cursusleider/stafmedewerker. In de laatste periode was hij vooral belast met het opleiden en adviseren van ondernemingsraden en medezeggenschapscommissies
 • 1988 - 1992: Gemeente Maastricht
  Senior beleidsmedewerker Personeel en Organisatie bij de gemeente Maastricht (aandachtsgebieden medezeggenschap en opleidingen)
 • 1992: Gemeente Maastricht
  Hoofd P&O van de dienst Publieke werken en Sport

Politieke loopbaan

 • 1982 – 1990: Gemeente Margraten
  raadslid voor de PvdA
 • 1990 – 1992: Gemeente Margraten
  Wethouder

Burgemeester

 • Juni 1992 - februari 1997: Gemeente Diever (nu onderdeel van de gemeente Westerveld) in Drenthe
  Burgemeester
 • Maart 1997 - maart 2002: Gemeente Nuth in Limburg
  Burgemeester
 • April 2002 - oktober 2006: Gemeente Veldhoven in Brabant
  Burgemeester

Accenten in huidige functie als burgemeester

 • Portefeuille Bestuurlijke Organisatie, Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, GSB, Brandweer en Bestuurlijke Samenwerking
 • Lid Commissie Milieu, Energie & Mobiliteit Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Secretaris Bestuur Vereniging Limburgse Gemeenten (VLG)
 • Voorzitter Districtelijk Veiligheidsbestuur
 • Lid van de raad voor de veiligheidsmonitor
 • Lid landelijke bestuurscommissie GHOR
 • Voorzitter Bestuur RUD Zuid-Limburg
 • Plaatsvervangend voorzitter strategische commissie Brainport 2020
 • Lid Algemeen Bestuur G32
 • Lid Commissie Wolfsen
 • Lid landelijk overleg BRZO
 • Lid Stuurgroep RIEC Limburg
 • Lid bestuurscommissie Crisisbeheersing
 • Lid Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Voorzitter Bestuurlijke Financiële Commissie Veiligheidsregio ZL
 • Bestuurslid RBO
 • Gedelegeerd bestuurder LED

Nevenfuncties

 • Voorzitter Jeugdsportfonds Limburg
 • Voorzitter stichting steunfonds Fontys Hogescholen
 • Lid Algemeen Bestuur Weldadige Stichting J. de Limpens
 • Comité van Aanbeveling Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek
 • Comité van Aanbeveling Stichting de Koempel Verhaalt
 • Comité van Aanbeveling Stichting Intabazwe
 • Comité van Aanbeveling Stichting Krombroodrapen Sittard
 • Comité van Aanbeveling Oogstdankfeesten Berg aan de Maas
 • Comité van Aanbeveling Stichting Reanimatie-estafette
 • Lid Raad van Advies Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen "Het Elders Hoes" te Hoensbroek
 • Erepresident Geleens Mannenkoor Mignon
 • Grootvorst CV Flaarisse Geleen
 • Erecommandeur CV de Marotte
 • Erecommandant Schutterij Marcellinus en Petrus Oud-Geleen
 • Beschermheer Philharmonie Sittard
 • Beschermheer Stichting Museum en Expositie Geleen
 • Lid tennisvereniging Munstergeleen

Toegezegd

 • Comité van Aanbeveling Zonnebloem regio Geleen (i.v.m. 50-jarig bestaan in 2015)
 • Comité van Aanbeveling Harmonie St. Cecilia van 1866 (i.v.m. 150-jarig bestaan in 2016)
 • Comité van Aanbeveling Limburgse Bond van Tamboerkorps (i.v.m. 50-jarig Jubileumfestival LBT in 2016)