Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Gert-Jan Kusters

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Gert Jan Kusters Afspraken via het secretariaat
Telefoon:
046-477 81 19 
E-mail: secretaris.gertjankusters@sittard-geleen.nl

 

 

 

 

Eerste adviseur college

De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het college van B&W en is bij de vergaderingen aanwezig. Hij is verantwoordelijk voor een correcte voorbereiding, vastlegging en uitvoering van college- besluiten.  

Algemeen directeur

Gert-Jan Kusters is ook algemeen directeur van de gemeente Sittard-Geleen. Vanuit deze rol is hij voorzitter van het gemeentelijk managementteam en hoofd van de gemeentelijke organisatie. Hij zorgt daarnaast voor een goede bedrijfsvoering en moderne organisatieontwikkeling.

Curriculum Vitae