Declaraties college 2020

4e kwartaal 2020

Bestuurder Representatie Reis- en verblijf (binnenland) Reis- en verblijf (buitenland) Studie, training of seminar Totaalbedrag
Burgemeester Verheijen

geen

geen 

geen

geen

geen

Wethouder Meekels

geen

€ 89,14

geen

€ 15,00

€ 104,14

Wethouder Geilen €€

geen

€€€

€ 169,91

geen

geen

€ 169,91

Wethouder Houtakkers

geen

€ 160,00

geen

€ 15,00

€ 175,00

Wethouder Bühler

geen

geen

geengeen

geen

geen

Wethouder Schmitz

geen

€ 170,28

geen

geen

€ 170,28

Wethouder Raven

geen

geen

geen

geen

geen

Secretaris Kusters geen

€ 368,88

geen

geen

€ 368,88

College

€ 5.934,00

geen

geen

geen

€ 5.934,00

Totaalbedrag

€ 5.934,00

€ 958,21

geen

€ 30,00

€ 6.922,21


Burgemeester Verheijen maakt gebruik van de dienstauto.

3e kwartaal 2020

Bestuurder Representatie Reis- en verblijf (binnenland) Reis- en verblijf (buitenland) Studie, training of seminar Totaalbedrag
Burgemeester Verheijen

€ 111,65

€ 37,60

geen

geen

€ 149,25

Wethouder Meekels

geen

€ 160,67

geen

geen

€ 160,67

Wethouder Geilen €€

geen

€€€

€ 181,67

geen

geen

€  181,67

Wethouder Houtakkers

geen

geen

geen

geen

geen

Wethouder Bühler

geen

geen

geengeen

€ 659,92

€ 659,92

Wethouder Schmitz

geen

€ 369,99

geen

geen

€ 369,99

Wethouder Raven

geen

€ 147,36

geen

geen

€ 147,36

Secretaris Kusters geen

€ 303,92

geen

geen

€ 303,92

College

geen 

geen

geen

€ 7.499,20

€ 7.499,20

Totaalbedrag

€ 111,65

€ 1.201,30

geen

€ 8.159,12

€ 9.472,07


Burgemeester Verheijen maakt gebruik van de dienstauto.

2e kwartaal 2020

Bestuurder Representatie Reis- en verblijf (binnenland) Reis- en verblijf (buitenland) Studie, training of seminar Totaalbedrag
Burgemeester Verheijen

geen

geen 

geen

€ 1.192,48

€ 1.192,48

Wethouder Meekels

geen

€ 40,69

geen

geen

€ 40,69

Wethouder Geilen €€

geen

€€€

€ 136,90

geen

geen

€ 136,90

Wethouder Houtakkers

geen

geen

geen

€ 1.192,48

€ 1.192,48

Wethouder Bühler

€ 33,90

geen

geengeen

€ 1.192,47

€ 1.226,37

Wethouder Schmitz

geen

€ 154,23

geen

€ 1.192,47

€ 1.346,70

Wethouder Raven

geen

geen

geen

€ 1.192,48

€ 1.192,48

Secretaris Kusters geen

€ 573,45

geen

geen

€ 573,45

College

geen 

geen

geen

geen

geen

Totaalbedrag

€ 33,90

€ 905,27

geen

€ 5.962,38

€ 6.901,55


Burgemeester Verheijen maakt gebruik van de dienstauto.

1e kwartaal 2020

Bestuurder Representatie Reis- en verblijf (binnenland) Reis- en verblijf (buitenland) Studie, training of seminar Totaalbedrag
Burgemeester Cox

€ 138,61

geen 

geen

geen

€ 138,61

Wethouder Meekels

geen

€ 1.151,39

geen

geen

€ 1.151,39

Wethouder Geilen €€

geen

€€€

€ 349,96

€ 60,00

geen

€ 409,96

Wethouder Bessems

geen

€ 138,49

geen

geen

€ 138,49

Wethouder Schmitz

geen

€ 548,62

geengeen

€ 4.775,00

€ 5.323,62

Wethouder Van Ballegooij

geen

€ 232,91

geen

€ 225,00

€ 457,91

Wethouder Joosten

geen

€ 157,82

geen

geen

€ 157,82

Wethouder Van Rijswijk

geen

€ 100,54

geen

geen

€ 100,54

Wethouder Raven

geen

€ 43,44

geen

geen

€ 43,44

Secretaris Kusters

€ 90,00

€ 663,32

geen

€ 550,00

€ 1.303,32

College

geen 

geen

geen

geen

geen

Totaalbedrag

€ 228,61

€ 3.386,48

€ 60,00

€ 5.550,00

€ 9.225,09


Burgemeester Cox maakt gebruik van de dienstauto en sinds 16 maart maakt burgemeester Verheijen gebruik van de dienstauto.