Wethouder Berry van Rijswijk

7de loco-burgemeester

 

Wethouder Berry van Rijswijk Afspraken via het secretariaat
Telefoon. secretariaat: 046-4778106
E-mail: wethouder.berryvanrijswijk@sittard-geleen.nl
 

 

 

 


Portefeuille

Jeugd, Onderwijs en Evenementen
 

 • Jeugd

  • Integraal jeugdbeleid
  • Peuterspeelzaalwerk, kinderopvang
  • Jeugdparticipatie, ruimte voor de jeugd, speeltuinbeleid
  • Jeugd- en jongerenwerk
  • Opvoedingsondersteuning
  • Vormings- en ontwikkelwerk
  • Speelvoorzieningen nieuw (relatie met beheer en onderhoud (IBOR), portefeuille van wethouder Geilen)
    
 • Jeugdzorg (relatie met portefeuille gezondheid van wethouder Geilen)
   

 • Onderwijs

  • Passend onderwijs
  • Voortijdig Schoolverlaten (vsv)
  • Onderwijshuisvesting primair, bijzonder en voortgezet onderwijs (exclusief VMBO)
  • Leerplichtbeleid
  • Handhaving leerplichtbeleid
  • Schoolbegeleiding
  • Leerlingenvervoer
  • Studentenbeleid
    
 • Evenementen

Curriculum Vitae