Wethouder Felix van Ballegooij

5de loco-burgemeester

 

Wethouder F. van Ballegooij Afspraken via het secretariaat
Telefoon:
046-4778812
E-mail: wethouder.felixvanballegooij@sittard-geleen.nl 

 

 

 

 

Portefeuille

Sociale zaken en Leefbaar wonen

 

 • Leefbaar wonen en bouwen

  • Woonmilieus en woningen (incl. bouw- en woonrijpe kavels)
  • Woningbouw en voorraadbeheer
  • Volkshuisvestingsbudgetten
  • Herstructurering
  • Woonwagencentra
  • WABO en vergunningen (bouwen, sloop reclame)
  • Handhaving bouwen en milieu
    
 • Inkomensondersteuning

  • Algemene bijstand levensonderhoud
  • Inkomensvoorzieningen oudere, arbeidsongeschikte, werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen en statushouders
  • Bijstandsverlening zelfstandigen
  • Terugvordering en verhaal, fraudebestrijding
    
 • Participatiewet

  • Participatiebedrijf
  • Gesubsidieerde arbeid
  • Sociale activering en re-integratie
    
 • Uitvoering sociale werkvoorziening (indicatiestelling, plaatsingen, begeleid werken)
   

 • Stadsdeelwethouder stadsdeel 4

  • Limbrichterveld, Hoogveld, Handelscentrum Bergerweg, Sittard-Centrum, Sanderbout, Ophoven, Kollenberg-Park, Leijenbroek, Omgeving Watersley

Curriculum Vitae