Wethouder Judith Bühler

4de loco-burgemeester
 

Afbeelding wethouder Judith B├╝hlerAfspraken via het secretariaat
Telefoon: 046-4778106
Email: wethouder.judithbuhler@sittard-geleen.nl
 

 

 

 


 

Portefeuille

Middelen, Sociale zaken en Dienstverlening

Bedrijfsvoering, Financiën, juridische kwaliteit en I&A 

 • Algemene middelen (gemeentefonds, treasury, belastingen etc.) 
 • Algemeen financieel beleid en beheer 
 • Lastenbeleid 
 • Planning en control, beleidsplanning en monitoring 
 • Toetsing beslisdocumenten (beleidska-ders en financiële randvoorwaarden) 
 • Juridische kwaliteitsbewaking z
 • I&A beleid en coördinatie 
 • Coördinatie bezuinigingen
 • Aanbestedingsbeleid

Inkomensondersteuning

 • Algemene bijstand levensonderhoud
 • Inkomensvoorzieningen oudere, arbeidsongeschikte, werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen en statushou-ders
 • Bijstandverlening zelfstandigen
 • Terugvordering en verhaal en Fraudebestrijding

Armoede- en Eenzaamheidsbestrijding & leerplicht 

 • Individuele bijzondere bijstand 
 • Bijzondere inkomensvoorzieningen (armoedebestrijding) 
 • Schuldhulpverlening 
 • Kansen voor alle kinderen 
 • Eenzaamheidsaanpak
 • Voortijdig schoolverlaten (VSV)
 • Leerplichtbeleid
 • Schoolbegeleiding

Participatiewet

 • Participatiebedrijf
 • Gesubsidieerde arbeid
 • Sociale activering en re-integratie
 • Indicatiestelling, Plaatsingen, Begeleid werken

Dienstverlening

 • Stadswinkel
 • Kwaliteit gemeentelijke dienstverlening
 • Burgerzaken en gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 • Elektronische dienstverlening
 • Wabo en vergunningen (bouwen, sloop, reclame)

Deregulering

 • Coördinatie deregulering 

Deelnemingen en samenwerkingsrelaties 

 • Aandeelhouderschappen en andere participaties 
 • Bestuursvertegenwoordigingen  (m.u.v. Gr-en)

Project:

 • Het Groene Net (structuur/ Governance/ toezicht fin) 2de PH samen met PH Duurzaamheid

Stadsdeelwethouder stadsdeel 2

(Geleen-Centrum, Geleen-Noord, Lindenheuvel, Chemelotsite)

Curriculum Vitae

Studie

 • Hoge Hotelschool Maastricht, BBA
 • Nederlands recht (niet afgerond)
 • Diverse opleidingen bancair en financieel (o.a. Moody’s Risk Assessment for Lenders)

Loopbaan

 • 2002 – 2020 ABN AMRO Bank
 • Sales Manager België – Asset Based Finance
 • International Sales & Structuring
 • International Commercial Banker
 • Relationship Manager Corporate Clients
 • Consultant Cash Management & Transaction Services
 • Accountmanager Zaken
 • 1996 – 2002 SNS bank – Accountmanager Bedrijven en Instellingen
 • 1994 – 1996 Heineken Nederland BV – Brouwerijvertegenwoordiger

Politieke loopbaan

 • 2020 Wethouder
 • 2018 – 2020 CDA Raadslid Sittard-Geleen
 • Diverse bestuurs- en ondersteunende activiteiten CD(j)A
 • 1993 – 1995 Voorzitter CDjA Limburg

Portefeuille 2020 – 2022

 • Sociale Zaken
 • Jeugdzorg
 • Dienstverlening
 • WABO
 • Verbonden partijen

Nevenfuncties

 • Lid CDA
 • Penningmeester CDA Limburg
 • Lid Medenzeggenschapsraad Graaf Huyn College Geleen
 • Lid buurtvereniging Irenelaan