Wethouder Judith Bühler

4de loco-burgemeester
 

Afbeelding wethouder Judith B├╝hlerAfspraken via het secretariaat
Telefoon: 046-4778106
Email: wethouder.judithbuhler@sittard-geleen.nl
 

 

 

 

 

 

 

Portefeuille

Inkomensondersteuning, participatiewet, jeugdzorg, dienstverlening, deregulering, deelnemingen en samenwerkingsrelaties, stadsdeelwethouder stadsdeel 2.

 • Inkomensondersteuning

  • Algemene bijstand levensonderhoud
  • Inkomensvoorzieningen oudere, arbeidsongeschikte, werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen en statushouders
  • Bijstandverlening zelfstandigen
  • Terugvordering en verhaal en Fraudebestrijding Participatiewet
    
 • Participatiebedrijf

  • Gesubsidieerde arbeid
  • Sociale activering en reintegratie
  • Indicatiestelling, Plaatsingen, Begeleid werken
    
 • Jeugdzorg (Jeugdwet/3D)

 • Dienstverlening

  • Stadswinkel
  • Kwaliteit gemeentelijke dienstverlening
  • Burgerzaken en gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  • Elektronische dienstverlening
  • Wabo en vergunningen (bouwen, sloop, reclame)
 • Deregulering

  • Coördinatie deregulering
    
 • Deelnemingen en samenwerkingsrelaties

  • Aandeelhouderschappen en andere participaties
  • Bestuursvertegenwoordigingen (muv Gr-en)
 • Project

  • Het Groene Net (structuur/ Governance/ toezicht fin) 2de PH samen met PH Duurzaamheid Stadsdeelwethouder stadsdeel 2 (Geleen-Centrum, Geleen-Noord, Lindenheuvel, Chemelotsite)
Curriculum Vitae

Studie

 • Hoge Hotelschool Maastricht, BBA
 • Nederlands recht (niet afgerond)
 • Diverse opleidingen bancair en financieel (o.a. Moody’s Risk Assessment for Lenders)

Loopbaan

 • 2002 – 2020 ABN AMRO Bank
 • Sales Manager België – Asset Based Finance
 • International Sales & Structuring
 • International Commercial Banker
 • Relationship Manager Corporate Clients
 • Consultant Cash Management & Transaction Services
 • Accountmanager Zaken
 • 1996 – 2002 SNS bank – Accountmanager Bedrijven en Instellingen
 • 1994 – 1996 Heineken Nederland BV – Brouwerijvertegenwoordiger

Politieke loopbaan

 • 2020 Wethouder
 • 2018 – 2020 CDA Raadslid Sittard-Geleen
 • Diverse bestuurs- en ondersteunende activiteiten CD(j)A
 • 1993 – 1995 Voorzitter CDjA Limburg

Portefeuille 2020 – 2022

 • Sociale Zaken
 • Jeugdzorg
 • Dienstverlening
 • WABO
 • Verbonden partijen

Nevenfuncties

 • Lid CDA
 • Lid Medenzeggenschapsraad Graaf Huyn College Geleen
 • Lid buurtvereniging Irenelaan