Wethouder Kim Schmitz

5de loco-burgemeester
 

Afbeelding wethouder Kim SchmitzAfspraken via het secretariaat
Telefoon
: 046-4778812
E-mail: wethouder.kimschmitz@sittard-geleen.nl 

 

 

 

 Portefeuille

Duurzaamheid, Armoedebestrijding en Jongeren - Stadsdeelwethouder stadsdeel 5

 • Duurzaamheid, energie- en klimaatneutraal

  • Beleid milieu, energie en water waaronder HGN
  • Natuur- en milieueducatie
  • Mondiaal beleid
  • Global Goals
  • Groenplanologie en landschapsont-wikkeling
    
 • Integratiebeleid

  • Minderheden, asielzoekers, vluchtelingen
  • Huisvesting statushouders
  • Inburgering nieuwkomers en oudkomers
  • Diversiteitsbeleid
    
 • Armoede- & eenzaamheidsbestrijding

  • Individuele bijzondere bijstand
  • Bijzondere inkomensvoorzieningen (armoedebestrijding)
  • Schuldhulpverlening
  • Kansen voor alle kinderen
  • Eenzaamheidsaanpak
    
 • Jongeren

  • Jeugdzorg (Jeugdwet/3D)
  • Integraal jeugdbeleid
  • Peuterspeelzaalwerk, kinderopvang
  • Jeugdparticipatie, ruimte voor jeugd, speeltuinbeleid
  • Jeugd- en jongerenwerk
  • Opvoedingsondersteuning (relatie met portefeuille gezondheid)
  • Vormings- en ontwikkelwerk
  • Nieuwe speelvoorzieningen (relatie met beheer en onderhoud, PH leefomgeving)
    
 • Onderwijs

  • Passend Onderwijs
  • Voortijdig schoolverlaten (VSV)
  • Onderwijshuisvesting primair, bijzonder en voortgezet on-derwijs (exclusief VMBO)
  • Leerplichtbeleid
  • Schoolbegeleiding
  • Leerlingenvervoer
  • Studentenbeleid

Stadsdeelwethouder stadsdeel 5

(Overhoven, Baandert, Stadbroek, Vrangendael, Broeksittard, Kemperkoul, Industriepark Noord, Recreatiegebied Schwienswei)

Curriculum Vitae

Kim Schmitz is per 6 juni 2018 benoemd tot wethouder in Sittard-Geleen. Zij werd geboren op 10 februari 1976 in Geleen. Zij is gehuwd en heeft een zoon.

Loopbaan

 • 1996-1999 Café Tapas Sittard - Bedrijfsleider
 • 1999-2001 Café Twan Amstenrade - Mede-eigenaar
 • 2003-2016 Zelfstandige Sittard-Geleen  - Individuele begeleiding van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of een vorm van autisme
 • 2016-heden Eigenaar Zorgburo 046 Sittard-Geleen e.o. - Gespecialiseerde, individuele begeleiding van cliënten met een PGB vanuit WMO, Jeugdwet en WLZ.

Politieke loopbaan

 • 2010-2018 Gemeente Sittard-Geleen - Gemeenteraadslid
 • 2014-2018 Gemeente Sittard-Geleen - Fractievoorzitter GroenLinks

Portefeuille 2018-2022

 • Duurzaamheid, energie- en klimaatneutraal
 • Integratiebeleid
 • Armoede- & eenzaamheidsbestrijding
 • Omgevingsbeleid, ruimtelijke ordening en inrichting  
 • Stadsdeelwethouder stadsdeel 5 (Overhoven, Baandert, Vrangendael, Broeksittard, Kemperkoul, Industriepark Noord, Recreatiegebied Schwienswei)

Commissies en nevenfuncties

 • 2010-2014 Lid van commissie Decentralisatie, Inkomensondersteuning, Wijkgericht werken, Zorg en Welzijn.
 • 2011-2016 Bestuurslid Stichting Behoud Kollenberg
 • 2014-heden:
  • Lid van Commissie Cultuur, Sport, Stedelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting
  • Lid vertrouwenscommissie functioneringsgesprek burgemeester
  • Lid van Presidium
  • Lid van commissie Kwaliteit Kaderstelling
  • Lid van begeleidingscommissie vergaderstelsel
  • Lid van werkgroep SiGnaal
  • Lid van begeleidingscommissie Omgevingsvisie

Functies die voortvloeien uit het wethouderschap

 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Kredietbank Limburg
 • Lid themagroep Armoede- en schuldhulpverlening G40
 • RvC Mijn Streekwarmte BV
 • Lid Adviesorgaan Provincie Provinciale Omgevingsvraagstukken Limburg PCOL
 • Lid Adviesorgaan Provincie  Bestuurlijke Kernen Overleg POL
 • Lid in de G40-pijler Fysiek  
 • Lid in de themagroep Duurzaamheid met focus op het deelthema 'betaalbare energietransitie voor inwoners met een laag inkomen'
 • Voorzitter RES

Overige nevenfuncties

 • Zorgverlener (PGB/WLZ) – bezoldigd
 • Lid GroenLinks

Trainingen

 • Diverse trainingen op het gebied van openbaar bestuur