Curriculum Vitae Kim Schmitz

Kim Schmitz is per 6 juni 2018 benoemd tot wethouder in Sittard-Geleen. Zij werd geboren op 10 februari 1976 in Geleen. Zij is gehuwd en heeft een zoon.

Loopbaan

 • 1996-1999: Café Tapas Sittard
  Bedrijfsleider
 • 1999-2001: Café Twan Amstenrade
  Mede-eigenaar
 • 2003-2016: Zelfstandige Sittard-Geleen 
  Individuele begeleiding van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of een vorm van autisme
 • 2016-heden: Eigenaar Zorgburo 046 Sittard-Geleen e.o. 
  Gespecialiseerde, individuele begeleiding van cliënten met een PGB vanuit WMO, Jeugdwet en WLZ.

Politieke loopbaan

 • 2010-2018: Gemeente Sittard-Geleen
  Gemeenteraadslid
 • 2014-2018:  Gemeente Sittard-Geleen
  Fractievoorzitter GroenLinks

Portefeuille 2018-2022

 • Duurzaamheid, energie- en klimaatneutraal
 • Integratiebeleid
 • Armoede- & eenzaamheidsbestrijding
 • Omgevingsbeleid, ruimtelijke ordening en inrichting  
 • Stadsdeelwethouder stadsdeel 5 (Overhoven, Baandert, Vrangendael, Broeksittard, Kemperkoul, Industriepark Noord, Recreatiegebied Schwienswei)

Commissies en nevenfuncties

 • 2010-2014: Lid van commissie Decentralisatie, Inkomensondersteuning, Wijkgericht werken, Zorg en Welzijn.
 • 2011-2016: Bestuurslid Stichting Behoud Kollenberg
 • 2014-heden:
  • Lid van Commissie Cultuur, Sport, Stedelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting
  • Lid vertrouwenscommissie functioneringsgesprek burgemeester
  • Lid van Presidium
  • Lid van commissie Kwaliteit Kaderstelling
  • Lid van begeleidingscommissie vergaderstelsel
  • Lid van werkgroep SiGnaal
  • Lid van begeleidingscommissie Omgevingsvisie

Functies die voortvloeien uit het wethouderschap

 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Kredietbank Limburg
 • Lid themagroep Armoede- en schuldhulpverlening G40
 • RvC Mijn Streekwarmte BV
 • Lid Adviesorgaan Provincie Provinciale Omgevingsvraagstukken Limburg PCOL
 • Lid Adviesorgaan Provincie  Bestuurlijke Kernen Overleg POL
 • Lid in de G40-pijler Fysiek  
 • Lid in de themagroep Duurzaamheid met focus op het deelthema 'betaalbare energietransitie voor inwoners met een laag inkomen'
 • Voorzitter Energiealliantie

Overige nevenfuncties

 • Zorgverlener (PGB/WLZ) – bezoldigd
 • Lid GroenLinks

Trainingen

 • Diverse trainingen op het gebied van openbaar bestuur